Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΜΕΓΑΡΩΝ )

...

...

...

...

...

...
Οι προτάσεις έχουν την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ Σωματείου Πυρόσβεσης Διάσωσης Ελλάδος ( Μεγάρων )