Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) απ την Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή στη Βουλή για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011Στο Πυροσβεστικό Σώμα , προωθούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των εποχιακών πυροσβεστών , με τη σύσταση κατηγορίας προσωπικού με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες» και για θητεία πέντε ετών, ανανεούμενη.

Όπως επίσης για την «Αναβάθμιση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και των εθελοντικών Π.Υ. καθώς επίσης και την «Ιδρυση 21 (ενός) Πυροσβεστικών Κλιμακίων Εθνικών Οδών» .

Υλοποιείται το πρόγραμμα δορυφορικής σύνδεσης των συντονιστικών περιφερειακών κέντρων με τα Κινητά Επιχειρησιακά Κέντρα.

Ενώ παράλληλα, αξιοποιείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας . «Ψηφιακή Σύγκλιση» , με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δάση.

Και όσον αφορά στην Πολιτική Προστασία είναι μόνιμη η επαγρύπνηση και διαρκής η προσπάθεια για τη μείωση των κινδύνων των καταστροφών στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση της απόκρισης της χώρας μας στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές.

Με σχεδιασμό πρόληψης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με εκτέλεση διακλαδικών ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε Εθνικό και Διακρατικό Επίπεδο. Με ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας της ΓΓΠΠ μέσα από την ενεργό συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και στα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ένα πεδίο εντελώς καινούργιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο οποίο η χώρα μας οφείλει να συμμετάσχει και να αξιοποιήσει.

Τέλος, προωθούμε τη νομοθετική πρωτοβουλία του συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής προστασίας.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Το στίγμα της δικής μου προσέγγισης. Το πολιτικό στίγμα του Υπουργείου μας, το δικό μου και του συναδέλφου μου Υφυπουργού κ. Μανώλη Όθωνα, η εντολή του πρωθυπουργού και η κυβερνητική πολιτική είναι ασφάλεια και ανθρωπιά παντού. Ασφάλεια και εγγύηση για τη ζωή των ανθρώπων. Ασφάλεια και ποιότητα στη ζωή των πολιτών.

Η εντολή του λαού, η απόλυτη υποχρέωση είναι να τηρούμε το Σύνταγμα. Να τηρούμε τους Νόμους. Για να υπηρετούμε τον πολίτη. Το δικαίωμά του στην ασφάλεια της ζωής του. Δημοκρατία και αξιοκρατία παντού. Στην κοινωνία αλλά και στα Σώματα Ασφαλείας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα παραμείνουμε σταθεροί.

Ολόκληρη η ομιλία :
http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3387&Itemid=459&lang=