Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - Τελετή παράδοσης - παραλαβής Αρχηγίας του Π.Σ.
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 111 ΜΕΓΑΡΑ: 28 / 11 /2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Θέμα: Τελετή παράδοσης - παραλαβής Αρχηγίας του Π.Σ.
Στα πλαίσια των συναντήσεων που πραγματοποιεί το Σωματείο παρέστη στην τελετή παράδοσης παραλαβής της Αρχηγίας στον προαύλιο χώρο του Α.Π.Σ.
Μετά το πέρας της τελετής έγιναν επαφές και συνομιλίες με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας μας όπως με Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ., κ. Γ.Γ.ΠΡΟ.ΠΟ, κ. Αρχηγό , κ. Υπαρχηγό , κ. Επιθεωρητή Νότιου Αιγαίου, κ. Επιτελάρχη, κ. Περιφερειάρχη κλπ.
Υπήρχε μεγάλη διάθεση από τους περισσότερους παρευρισκόμενους για κουβέντα. 
Άλλοι ήταν χαρούμενοι και γελαστοί (προφανώς στις επερχόμενες κρίσεις ενδεχομένως θα πάρουν προαγωγή ). 
Βέβαια υπήρχαν και αρκετοί που ήταν σκεπτικοί και ολιγομίλητοι με παγωμένο χαμόγελο , (αυτό διότι ίσως στις επερχόμενες κρίσεις ενδεχομένως θα τερματιστεί η καριέρα τους ).
Επίσης αρκετοί συνάδελφοι, που αναμένετο να ήταν παρόντες, έλαμψαν δια της απουσίας τους από την επισημότερη εκδήλωση του Πυροσβεστικού Σώματος .
Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις με όλους όσους ανέλαβαν τις νέες θέσεις που προέκυψαν από τις τελευταίες αλλαγές στην κορυφή της φυσικής μας ηγεσίας και θα ενημερωθείτε .

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο-                                          -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Π.Σ


1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Α) Γενικών Καθηκόντων:

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3
Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 6
Αρχιπύραρχοι 25
Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 59
Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 127
Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1
Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 134
Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4
Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 195
Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7
Υποπυραγοί − Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 790
Υποπυραγοί − Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 47
Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 212
Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 2946
Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής) –Πυροσβέστες 3909
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 4000
ΣΥΝΟΛΟ 12.465


Β) Ειδικών καθηκόντων
1. Διοικητικοί
Πύραρχοι 1
Αντιπύραρχοι 3
Επιπυραγοί 5
Πυραγοί 8
Υποπυραγοί 13
Ανθυποπυραγοί 14
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 35
ΣΥΝΟΛΟ 79

2. Τεχνικοί
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 6
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 8
Πυρονόμος 15
Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες– Πυροσβέστες 82
ΣΥΝΟΛΟ 111

3. Υγειονομικοί
Αρχιπύραρχος 1
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί–Πυραγοί 24
ΣΥΝΟΛΟ 25

4. Πλοηγοί − Κυβερνήτες
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 36
ΣΥΝΟΛΟ 46

5. Πλοηγοί – Μηχανικοί
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 10
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 30
Πυρονόμοι 14
Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες– Πυροσβέστες 77
ΣΥΝΟΛΟ 131

6. Προσωπικό Πληροφορικής
Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 8
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 24
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 13
ΣΥΝΟΛΟ 45

7. Χειριστές Αεροσκαφών
Πύραρχοι 1
Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 7
Πυραγοί - Υποπυραγοί–Ανθυποπυραγοί 8
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 4
ΣΥΝΟΛΟ 20

8. Τεχνικοί Αεροσκαφών
Πύραρχοι 1
Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 7
Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 8
Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες − Πυροσβέστες 4
ΣΥΝΟΛΟ 20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.942
.....;;;;;;;;;;;;;
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται ή να συστήνονται νέες οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, να ανακατανέμονται οργανικές θέσεις σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, και να καταργούνται ειδικότητες του προσωπικού αυτού. ;;;;;;;;;;;;;;;;

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Ευχές για την ανάληψη των νέων καθηκόντων ως Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 108 ΜΕΓΑΡΑ: 22 / 11 /2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Θέμα: Ευχές για την ανάληψη των νέων καθηκόντων ως Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Στα πλαίσια των συναντήσεων που πραγματοποιεί το σωματείο έγινε συνάντηση με τον νέο Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ Δημοσθένη Καβέτσο και του εκφράσαμε τα της ευχές για την ανάληψη τον νέον καθηκόντων του και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που ανέλαβε.
Μας είπε ότι η πόρτα του θα είναι ανοιχτή όποτε θελήσουμε να τον συναντήσουμε και θα είναι πάντα πρόθυμος να μας λύσει τα προβλήματα που άπτονται της αρμοδιότητας και ευθύνης του .
Από Δευτέρα θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις με όλους όσους ανέλαβαν της νέες θέσεις που προέκυψαν από της τελευταίες αλλαγές στην κορυφή της φυσικής μας ηγεσίας και θα ενημερωθείτε .

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

       -Ο-                                          -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΙΜΩΝ                              
ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ      -          Γ ΟΥΡΔΟΥΡΑΚΟΣ

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ευχές για την ανάληψη των νέων καθηκόντων ως Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 107 ΜΕΓΑΡΑ: 21 / 11 /2013

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαγεωργίου

Θέμα: Ευχές για την ανάληψη των νέων καθηκόντων ως Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,
Το ΔΣ και τα μέλη μας, σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο, πράγματι δύσκολο, έργο σας υπό τις ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και ολόκληρη η χώρα. 
Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί συνάντηση με το Προεδρείο του Σωματείου μας για να σας θέσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με βάση τις προτάσεις και τα αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί για τα θεσμικά, οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα που εκκρεμούν.
Οι αποφάσεις της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο υλικό, το ηθικό και την αξιοπρέπεια του προσωπικού, στη διαβίωση και την επιβίωση μας.
Μια ειλικρινής και γόνιμη συνεργασία του Σωματείου μας και της ηγεσίας είναι απαραίτητη για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης και αβεβαιότητας, που για χρόνια ταλανίζει τον πολύπαθο κλάδο μας.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο-                                    -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Π.Σ - ΚΡΙΣΕΙΣ Π.Σ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΗΓΟ -ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑΡΧΕΣ
..............................

Ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Παπαγεωργίου, γεννήθηκε το 1959, στο Λαντζόι Ηλείας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Το 1982, κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα και το 1986 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε, στην Π.Υ. Κω, στην Π.Υ. Ρόδου, καθώς και σε πολλές Υπηρεσίες της Διοίκησης Αθηνών και Πειραιά.
Το 2009 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Π.Υ. Δυτικής Αττικής, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε στη θέση του Διοικητή της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.
Τον Ιανουάριο του 2011 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής.
Το Νοέμβριο του 2012 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Υπαρχηγού του Π.Σ.
Το Νοέμβριο του 2013 ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος .
Έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης του σεισμού της Αττικής, το 1999, στην κατάσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών υλών της εταιρείας «ΧΥΜΑ». Συμμετείχε σε αποστολή διάσωσης μετά από καταστρεπτικό σεισμό στο Ιράν, καθώς και σε αποστολή βοήθειας για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών στο Ισραήλ. Επίσης παρακολούθησε σειρά εκπαιδεύσεων στη Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο Πυροσβεστικό Σώμα, προήχθη σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή, έλαβε πολλές ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα, μεταξύ άλλων, με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κο ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 151 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11/11/2013

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
στις δύσκολες αυτές μέρες που περνά η χώρα μας με τις οικονομικές συγκυρίες καθημερινά να οδηγούν στην εξαθλίωση πολλών συνανθρώπων μας και την αβεβαιότητα για το μέλλον της νεότερης γενιάς που ακολουθεί, προς έκπληξή μας ενημερωθήκαμε πρόσφατα για την απόφασή σας να προσλάβετε 225 μόνιμους Πυροσβέστες και μάλιστα όταν η Τρόικα έχει αποφασίσει το "σφράγισμα" των σχολών μέχρι το 2015 ! 
Αν μήτε άλλο αυτό αποτελεί πρόκληση και άνιση μεταχείριση σε σχέση με αυτούς που έχουν επιτύχει στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και αναμένουν την εισαγωγή τους το 2015.
Αν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος το απαιτούσαν, και δεν γινόταν διαφορετικά, υπήρχε στη διάθεσή σας ο Νόμος 3938/2011 και με συνοπτικές διαδικασίες θα μπορούσατε να προβείτε στην πρόσληψη των Επιλαχόντων του Διαγωνισμού των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. 
Χωρίς κανένα κόστος , καθώς η εκπαίδευσή τους πραγματοποιείτε στις Υπηρεσίες , οπότε μιλάμε για μηδενικό κόστος στο Κράτος που αιμορραγεί, προσωπικό με γνώση πάνω σε συμβάντα ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και συνεπώς άμεση ανάληψη Υπηρεσιών.
Σας υπενθυμίζουμε άλλωστε, ότι ο Νόμος 3938/2011 στο άρθρο 15 παρ. 6 προβλέπει ότι οι πίνακες του συγκεκριμένου διαγωνισμού ισχύουν για 3 έτη.
Οπότε αν πραγματοποιούσατε τη νόμιμη διαδικασία να προσλάβετε το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί , θα υπήρχε η δυνατότητα να καλύψετε αυτά τα κενά με το μισό κόστος στις αποδοχές του προσωπικού.
1. Πώς θα ενεργοποιήσετε το μηχανισμό των Σχολών όταν έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους έως το 2015 και ενώ επιμένετε στις θέσεις σας για οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα?
2. Γιατί δεν προωθήσατε τους Επιλαχόντες του διαγωνισμού των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης καθώς όπως προαναφέρθηκε έχουν μηδαμινό κόστος ( κατά το ήμισυ) ως προς τις αποδοχές τους?

Παρακαλούμε λοιπόν να δείτε το θέμα διεξοδικά και να προσλάβετε άμεσα στα ήδη υπάρχοντα κενά το 50% όπως αυτό προβλέπεται βάσει του Νόμου 3938/2011. Σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για κοινωνικό και επαγγελματικό ρατσισμό που λαμβάνει χώρα μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα, αφήνοντας ερωτηματικά για τους λόγους τους οποίους υπογράψατε αβίαστα την πρόσληψη 225 πυροσβεστών από το διαγωνισμό των 725 που έγινε πολύ αργότερα από τον διαγωνισμό των 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις όποιες ενέργειές σας και αναμένουμε απάντηση σας.

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
-          ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
κιν. 6948401282 & *750942                         κιν. 6947402626

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πρόσληψη 225 μονίμων πυροσβεστών εκ των 725


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ πρόσληψης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τους 225 εκ των 725 επιτυχόντες Δόκιμους Πυροσβέστες.
Οι προσπάθειες μας επί 2 περίπου χρόνια για ταυτόχρονη κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων του ΠΣ από την λίστα επιλαχόντων ΠΠΥ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3938, δεν έχουν καρποφορήσει και έτσι η κάλυψη κενών θέσεων θα γίνει προς το παρών, μόνο από τους 725 επιτυχόντες Δόκιμους Πυροσβέστες.
Από την μεριά μας θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να πραγματοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας, για απορρόφηση όλων των επιλαχόντων συναδέλφων.
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι, όταν θέλουν πολιτική και φυσική ηγεσία, ξεπερνιούνται μνημονιακές δυσκολίες – δικαιολογίες και έρχονται τα αποτελέσματα που επιδιώκουν.
Ανάμεσα στους πρώτους 225 υπολογίζεται ότι υπάρχουν 45-50 ΠΠΥ και από τις 2 κατηγορίες (εποχικών – πολιτών).
Από πληροφορίες μας η κατανομή θα γίνει ως εξής:
Α κατηγορία 12
Β κατηγορία 63
Γ κατηγορία 122
Δ1 κατηγορία 4
Δ2 κατηγορία 6
Ε1 κατηγορία 5
Ε2 κατηγορία 5
ΣΤ κατηγορία 1
............................
Αντε με το καλό Γιώργο ,,, και Αρχηγός

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Συνάντηση με τον Αρχηγό Π.Σ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 104 ΜΕΓΑΡΑ: 4/ 11/2013
ΠΡΟΣ:
Πίνακες ανακοινώσεων
Κοιν:
Αρμόδια Τμήματα
Α.Π.Σ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου με τον Αρχηγό του Π.Σ. κ. Σωτ. Γεωργακόπουλο.
Ο κ. Αρχηγός μας δήλωσε:
1) Δεν μπορούσε να εκδώσει διαταγή για την μετακίνηση των πεζοπόρων των Π.Π.Υ. σύμφωνα με τις ανάγκες των Π.Π.Υ.
2) Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από Π.Π.Υ. και μόνιμο προσωπικό και για το θέμα μισθολογικών ωριμάνσεων. Υπάρχει και η απάντηση του Γ.Λ.Κ. υπ. αριθμ. 2/61891/0022/30.08.2012 που αναφέρει ότι «ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που ξεπερνά τα 7 έτη δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη».
3) Για τα 150 ευρώ είναι δύσκολη η χορήγησή του, ομοίως και του δασικού επιδόματος.
4) Σχετικά με μεταθέσεις και αποσπάσεις έχει συζητηθεί σχέδιο Π.Δ. στον κ. Γ.Γ., το οποίο το Α.Π.Σ. ζητάει να ισχύσει μετά από αίτηση των αιτούντων σε ποσοστό 2% για μεταθέσεις και 4% για αποσπάσεις.
5) Σχετικά με το Π.Δ. για τις άδειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό Υπουργείο για υπογραφή από τον κ. Δένδια!!!
6) Θέσαμε να εξεταστεί το θέμα των αδειών για τις έγκυες συναδέλφους καθώς και να ισχύει η οικονομική ενίσχυση σε ατύχημα και για τους Π.Π.Υ. ,θέσαμε στον κ. Αρχηγό τις ανησυχίες μας εν όψει του νομοσχεδίου της αναδιάρθρωσης και της πατέντας που εφαρμόζεται σε βάρος των Π.Π.Υ.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Σωματείου