Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Απόσπασμα απο την ομιλια του Υπουργού σήμερα στην επιτροπή της Βουλής

Όσον αφορά στο άρθρο 15, για το οποίο έγιναν πολλές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις στην Επιτροπή και στην κατ’ άρθρο συζήτηση, αλλά και στην ακρόαση των φορέων.

Όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας τις καταγράψαμε, τις μελετήσαμε και κάποιες εξ αυτών τις υιοθετήσαμε.

Καταρχάς, στο νόμο ορίζεται πλέον ο αριθμός οργανικών θέσεων που θα συστηθούν. Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη».

Η επόμενη αλλαγή που θα διαπιστώσετε αφορά στην απαλοιφή της παραγράφου 3 γ. Ήταν η παράγραφος που αφορούσε στο εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό. Στην ίδια παράγραφο, μετά από πρόταση συναδέλφων για να παραμείνουν οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, η τελευταία φράση αναδιατυπώθηκε ως εξής: «Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».

Με την αναδιατύπωση αυτή ικανοποιείται και το αίτημα συναδέλφων, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς λόγω της πολύμηνης διακοπής της συμβατικής σχέσης και της απουσίας από τις υπηρεσίες τους, δεν υπάρχει και η καθημερινή επαφή με τους προϊσταμένους τους και η συνακόλουθη δυνατότητα διαπίστωσης τυχόν προβλημάτων ψυχολογικής φύσεως.

Επιπλέον με τον συνάδελφο, τον Υφυπουργό κ. Όθωνα συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 49 στα 54 έτη. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν αναφερθεί στην πιθανότητα αύξησης του ορίου αυτού και επομένως εκτιμώ ότι θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Στην επόμενη παράγραφο, στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια πρόσληψης, προστέθηκε και ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εθελοντή Πυροσβέστη του Π.Σ. Πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν εκπαίδευση και εμπειρία ως εθελοντές, όπως πολλοί είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι ήταν παράλληλα και εθελοντές.

Με την προσθήκη λοιπόν αυτή, αναγνωρίζουμε όχι μόνο την εμπειρία και την πολυετή συμβολή και προσφορά τους στην πυρόσβεση και πυροπροστασία, αλλά αναγνωρίζουμε και τη σημασία του εθελοντισμού.

Παράγραφος δέκα. Αφορά στην τοποθέτηση και στις μεταθέσεις των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Με την αλλαγή που έγινε ικανοποιείται ένα αίτημα που εκφράστηκε από αρκετούς συνάδελφους.

Κρίναμε με τον κ. Όθωνα ότι αποτελεί και κοινωνική αναγκαιότητα η τροποποίηση της διάταξης αυτής ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας αλλά και για τους πολίτες.

Η παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παρ. 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες».

Τέλος, στην παράγραφο 16 που αφορά στην ασφάλιση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, η ασφάλιση τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα είναι προαιρετική.

Όπως διαπιστώνετε όλοι έγιναν αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο συγκεκριμένο άρθρο οι οποίες και υποδηλώνουν τη θέληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση στο εργασιακό αδιέξοδο των εποχικών πυροσβεστών και παράλληλα να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με έμπειρο προσωπικό. Θα καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις που δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία του και παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι εποχικοί πυροσβέστες που στέλναμε στο Ταμείο Ανεργίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα και σας καλούμε όλους να το υποστηρίξετε.

.........

ΣΗΜ.

Να τους χαιρόμαστε ??? είχαν δεν είχαν βάλαν στο παιχνίδι και τους εθελοντές ..

Τέτοια παζάρια ξέρει και η γιαγιά μου να κάνει ..

Το πιο πιθανό έτσι είναι να μπούνε μόνο 1500 άτομα δικά μας τον πρώτο χρόνο ..

Μέσα σε 10 ημέρες κύριοι της Π.ΟΣ.ΠΥ.Δ τα κάνατε σκ@τ@ ..??????

ΕΥΓΕ ????


Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Β' ανάγνωση νομοσχεδίου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(28.2.2011 – 4.3.2011)
ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
Εισηγητές: Ευτύχιος Δαμιανάκης και Αθανάσιος Νάκος.\
..............

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Απόσπασμα απο την ομιλία του προέδρου της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ στην Βουλή

2η συνεδρίαση – 3η συνεδρίαση -ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων για το νομοσχέδιο

2η συνεδρίαση
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#4d12aa76-479b-4bce-8e88-c26f2ed588d0

3η συνεδρίαση
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#735def4f-6ac3-401f-89bc-f8c387803f2d
...

Πρώτη συζήτηση στην Βουλή 14-2-2011 επι της αρχής του νομοσχεδίου

...........
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#966ae028-189a-4989-bfb8-5cb486cea66d

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Πυρκαγιά στην Κυπαρισσία


Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Μύλοι Κυπαρισσίας που ξέσπασε στις 8:50 το πρωί. Στο σημείο έχουν σπεύσει 13 οχήματα της Πυροσβεστικής με 25 άνδρες, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσής της. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ορεινό σημείο με χαμηλή βλάστηση, μακριά από κατοικημένη περιοχή.
αναδημοσίευση:zougla.gr

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

16-02-2011:Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσή κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Απόσμασμα απο την ομιλία :

Με τα άρθρα 13 και 14 μπαίνουμε πλέον στη ρύθμιση των θεμάτων της πυροσβεστικής.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 13 ρυθμίζεται το κενό που υπήρχε έτσι ώστε να δικαιούνται να προσληφθούν στην πυροσβεστική συγγενείς θυμάτων που υπηρετούσαν ως πυροσβεστικοί υπάλληλοι εποχιακής απασχόλησης και όχι μόνο συγγενείς όσων ήταν μόνιμοι στο πυροσβεστικό σώμα.

Αυτό επιβάλλεται από την αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι και οι μόνιμοι και οι εποχιακοί πυροσβέστες υπηρετούν υπό τις ίδιες δύσκολες συνθήκες, αλλά και για λόγους ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας, αφού η πολιτεία δεν δικαιούται να ξεχνά τις οικογένειες ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά υπηρετώντας στα σώματα ασφαλείας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

Στο άρθρο 14 ρυθμίζεται το θέμα της ειδικής ταυτότητας που πρέπει να έχει το πυροσβεστικό προσωπικό, για τους ίδιους λόγους που κάθε σώμα ασφαλείας είναι υποχρεωμένο ανά πάσα στιγμή να αποδεικνύει την ιδιότητά του.

Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις σας σχετικά με το άρθρο 15 που αφορά στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

Θέλω να αρχίσω με κάποια γενικά σχόλια.

Για πολλά χρόνια απασχολούσαμε εποχικά ένα έμπειρο και ικανό προσωπικό, και μόλις τελείωνε η αντιπυρική περίοδος το στέλναμε στο Ταμείο Ανεργίας. Το προσωπικό αυτό τώρα θα απασχολείται κατά τη διάρκεια όλου του έτους, το οποίο φυσικά εξυπηρετεί και τις ανάγκες του δημόσιου συμφέροντος, αλλά σημαίνει και τέλος στην ανασφάλεια ετών.

Πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Πιστεύω επίσης ότι με ανοιχτό πνεύμα μπορούμε να δούμε τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από όλα τα κόμματα όσον αφορά στο όριο ηλικίας. Η πρόταση δηλαδή που άκουσα από πολλούς συναδέλφους από 49 ετών να το αυξήσουμε σε 54 ετών, είναι πρόταση την οποία εκτιμούμε, την αξιολογούμε, αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της και έχω την αίσθηση ότι με τη συμφωνία του συναδέλφου του κ. Όθωνα, θα την υιοθετήσουμε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης.

Αναφέρθηκε χτες από το συνάδελφο του ΚΚΕ, τον κ. Σκυλλάκο ότι το ΚΚΕ επιθυμεί να γίνουν όλοι οι συμβασιούχοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι προφανές ότι σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα οικονομική δυσκολία, η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για λύση του εργασιακού των εποχικών πυροσβεστών.

Μην ξεχνάμε ότι η αναλογία πλέον για προσλήψεις στο Δημόσιο είναι ένας προς πέντε αποχωρούντες.

Επιπλέον, επειδή και άλλοι συνάδελφοι το ανέφεραν, η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, θα γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου για τη συνταξιοδότηση τους χρόνου.

Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν 4159 κενές οργανικές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Αυτά τα κενά προφανώς δημιουργούν ανάγκες και προβλήματα στη λειτουργία του.

Αναφέρατε επίσης ότι «από το παράθυρο προσλαμβάνουμε ανθρώπους». Νομίζω ότι αυτή η λογική αδικεί τελείως το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλα τα κόμματα θα ήθελαν να προχωρήσουν και να υιοθετήσουν. Για το θέμα του ΑΣΕΠ θέλω να τονίσω εδώ ότι τρόπος πρόσληψης που επελέγη, οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η περίπτωση των υπηρετούντων στο πυροσβεστικό σώμα.

Κατ’αρχάς, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ένστολο σώμα, θα έπρεπε η περίπτωσή τους να μην περιλαμβάνεται οργανικά στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας, όπως συμβαίνει σήμερα.

Αυτή η αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στη φύση των καθηκόντων των πυροσβεστών και στο νομικό καθεστώς που διέπει την εργασία τους, έχει οδηγήσει σε ερμηνευτικά προβλήματα για το κατά πόσον πρέπει ή όχι να εξαιρούνται οι πυροσβέστες από τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.

Η απάντηση εδώ είναι σαφής και προκύπτει από τη συστηματική ερμηνεία της νομοθεσίας:

Αδιαμφισβήτητα το ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής πρέπει να εξαιρείται από την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, καθώς προσιδιάζει η νομική του φύση σε στρατιωτικό σώμα που έχει ιεραρχία στρατιωτική και είναι ένστολο,.

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Πρώτη επαφή με την Βουλή

Τελείωσε πριν από λίγο η πρώτη συνάντηση του προεδρείου της Π.ΟΣ.ΠΥ.Δ με την 50 μελή επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο που μας αφορά .
Συζητήθηκε το αρχικό σχέδιο και αύριο στις 17:00 (live κανάλι της Βουλής ) ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ θα καταθέσει αναλυτικά στην επιτροπή τις προτάσεις μας για βελτιώσεις του νόμου ..

Οι ενδείξεις , ειδικά από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν θετικές , για μια ειλικρινή συζήτηση επί της ουσίας του προβλήματος ...
.....

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Βράβευση των Ελλήνων Πυροσβεστών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στο Ισραήλ


Την ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο όρος Καρμέλ, στο Ισραήλ, τον περασμένο Δεκέμβριο, βράβευσε η Διάσκεψη Προέδρων Μειζόνων Αμερικανο-εβραϊκών Οργανώσεων, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που έλαβε χώρα, στις 10 Φεβρουαρίου, σε αίθουσα του ξενοδοχείου King George.
Στην τελετή παρευρέθηκε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης, ο οποίος και παρέλαβε τιμητική πλακέτα από τον εκπρόσωπο των Αμερικανο-εβραϊκών Οργανώσεων Rabbi Joel H. Meyers, ο Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής Υποστράτηγος Βασίλης Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αποστολή στο Ισραήλ ως επικεφαλής της ομάδας πυροσβεστών, καθώς και ο Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχος Χρήστος Δημητρακόπουλος. Επίσης, παρέστη ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών κ. Βενιαμίν Ι. Αλμπαλάς
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Rabbi Joel H. Meyers ευχαρίστησε θερμά το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα του Ισραήλ για βοήθεια και παράλληλα, εξήρε το έργο των Ελλήνων Πυροσβεστών που έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στο Ισραήλ.
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Π.Σ. αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Αμερικανο-εβραϊκών Οργανώσεων για την τιμή που έκαναν στο Π.Σ., επεσήμανε ότι ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, ο οποίος του μετέφερε την επιθυμία του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για την άμεση αποστολή βοήθειας στο Ισραήλ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πολεμική Αεροπορία, στάλθηκε ομάδα της ΕΜΑΚ, αποτελούμενη από 36 άτομα, για να συνδράμει τις προσπάθειες των Ισραηλινών συναδέλφων για την αντιμετώπιση της πολύ κρίσιμης αυτής κατάστασης. Επίσης, ο Αρχηγός διαβεβαίωσε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος είναι πάντα διαθέσιμο για συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ισραήλ, για την πραγματοποίηση κοινών εκπαιδεύσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πυρόσβεσης και διάσωσης. Σημειώνεται, ότι η τελετή βράβευσης των Ελλήνων Πυροσβεστών, έλαβε χώρα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, η Διάσκεψη Προέδρων Μειζόνων Αμερικανο-εβραϊκών Οργανώσεων, ύστερα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου.

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο στην Επιτροπή

........
Την δευτέρα 14 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο και ειδικά το άρθρο που μας αφορά , οπου θα καλεστούμε να δώσουμε τις προτάσεις μας για τυχόν βελτιώσεις του τελικού κειμένου ....
Εδώ χρειάζονται σωστά επιχειρήματα και αντικειμενικές θέσεις για να τελειώσουμε θετικά και όσον το δυνατόν να ανεβάσουμε το νούμερο των επιτυχώντων και να μην επιτρέψουμε να μας το κατεβάσουνε ???
.....
Θα υπάρξει και δεύτερη συζήτηση ..

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Κατατέθηκε το Νομοσχέδιο

Κατατέθηκε σήμερα στο πρωτόκολλο της Βουλής το Νομοσχέδιο "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις" που αφορά και στον διαγωνισμό για τους "Πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης". Σε ενημέρωση του Προεδρείου της ΠΟΣΠΥΔ από το Υπουργείο, τονίστηκε ότι η ψήφιση του τελικού κειμένου θα γίνει από την Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, η ΠΟΣΠΥΔ έλαβε διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά της και θα απαλειφθεί τελικά η διάταξη που προβλέπει ασφάλιση των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο επικουρικό ταμείο του ΠΣ, κάτι που θα οδηγούσε σε μείωση των καθαρών αποδοχών κατά τουλάχιστον 110€.
..........
το νομοσχέδιο στην Βουλή ::

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=1cfc3cd8-faac-49d9-884b-c4f0da07e393


Σημ...
Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις τις Τρόικας πιστεύω να μην αλλάξει τίποτα στον συμφωνηθέντα αριθμό επιτυχόντων συμβασιούχων και πάμε προς τα κάτω , και να διασφαλιστεί η εργασία για τους υπόλοιπους συμβασιούχους Πυροσβέστες τουλάχιστον 7 μηνών και όχι 5μηνη που θέλουν κάποιοι ...
Ας ανέβουν και ας κατέβουν ,στα γραφεία των Βουλευτών γύρω από την Βουλή όλο το Δ.Σ της Π.ΟΣ.ΠΥ.Δ και να πιέσει όλους τους βουλευτές που είναι στην επιτροπή ...
Δέν υπάρχει χρόνος για χάσιμο...
.......ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΠρόεδροςΠΑ.ΣΟ.Κ.Βλατής Νικολάου Ιωάννης http://www.vlatis.gr
vlatis1@otenet.gr i.vlatis@parliament.gr
ΑντιπρόεδροςΠΑ.ΣΟ.Κ.Μανωλάκης Χρήστου Άγγελος http://www.manolakis.gr
manolakis@parliament.gr info@manolakis.gr
ΓραμματέαςΠΑ.ΣΟ.Κ.Κεφαλίδου Δημητρίου Χαρούλα (Χαρά) x.kefalidou@parliament.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Αράπογλου Ανέστη Χρυσή chrysaar@otenet.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Αρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος http://www.garvanitidis.gr
g.arvanitidis@parliament.gr info@garvanitidis.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Ασπραδάκης Μιχαήλ Παντελεήμων (Παντελής) http://www.aspradakis.gr
pantelis@aspradakis.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Βαρβαρίγος Αντωνίου Δημήτριος zak@parliament.gr ppab@otenet.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Βούρος Στεφάνου Ιωάννης http://www.giannisvouros.gr
VourosGiannis@gmail.com
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια) http://www.nadiagiannakopoulou.gr
kgiannakopoulou@gmail.com
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Δαμιανάκης Νικολάου Ευτύχιος edamianakis@otenet.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Δημητρουλόπουλος Πανταζή Παναγιώτης (Τάκης) http://vo.pasok.gr/takisdimitroulopoulos
dimipan@otenet.gr p.dimitroulopoulos@parliament.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Καρύδης Μιχαήλ Δημήτριος http://www.karydis.com.gr
karidisdimitris@gmail.com
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Κυριακοπούλου Ηλία Μαρία
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Λαφαζάνης Γεωργίου Αργύριος http://argirislafazanis.blogspot.com/
alafazanis@yahoo.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Μίχος Σπυρίδωνος Λάμπρος labmichos@gmail.com
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Μοσχόπουλος Αγαθαγγέλου Σπυρίδωνας
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Οικονόμου Σπυρίδωνα Παντελής http://www.poikonomou.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Παπαϊωάννου Ηλία Μιλτιάδης papmilt@otenet.gr mpapaioannou@parliament.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Παπουτσής Πασχάλη Δημήτριος http://www.dpapoutsis.gr
dpapoutsis@parliament.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Περλεπέ - Σηφουνάκη Αγγέλου Αικατερίνη http://www.perlepe.gr
perlepek@otenet.gr k.perlepe@parliament.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Σκραφνάκη Γρηγορίου Μαρία info@mskrafnaki.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Τόλκας Χαραλάμπους Άγγελος info@tolkas.gr
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Τριανταφυλλόπουλος Θεοδώρου Ανδρέας http://www.triantafillopoulos.gr/
andreas.triantafyllopoulos@gmail.com
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Τσόνογλου -Βυλλιώτη Παράσχου Βασιλική tsonoglou@hotmail.com
ΜέλοςΠΑ.ΣΟ.Κ.Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ ahmet.haciosman@gmail.com
ΜέλοςΝ.Δ.Αποστολάκος Γεωργίου Γρηγόριος http://www.gapostolakos.gr
info@gapostolakos.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Γκιουλέκας Πέτρου Κωνσταντίνος http://www.gioulekas.gr
info@gioulekas.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος a.davakis@parliament.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Δένδιας Σπυρίδωνος Νικόλαος-Γεώργιος http://www.nikosdendias.gr
dendias2@otenet.gr Info@nikosdendias.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Ζώης Κωνσταντίνου Χρήστος http://www.xzois.gr
xzois@parliament.gr xzois@lar.forthnet.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Κόλλια-Τσαρουχά συζ. Χρήστου Μαρία http://www.kollia.gr
maria@kollia.gr m-kollia@otenet.gr m-kollia@parliament.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Λαμπρόπουλος Δημητρίου Ιωάννης lampropoulos@parliament.gr lampropk@otenet.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Μελάς Ιωάννη Παναγιώτης http://www.pmelas.gr
melas@parliament.gr melas_parliament@yahoo.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Νάκος Σταύρου Αθανάσιος http://www.anakos.gr
granakos@otenet.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Νεράντζης Δημητρίου Αναστάσιος http://www.nerantzis.gr
tassos@nerantzis.gr anerantzis@parliament.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Παυλόπουλος Βασιλείου Προκόπιος ppavlopoulos@prokopispavlopoulos.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Πιπιλή Ανδρέα Φωτεινή fpipili@yahoo.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Σταμάτης Γεωργίου Δημήτριος stamatis@parliament.gr dim.stamatis@yahoo.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Τζαβάρας Γεωργίου Κωνσταντίνος http://www.k-tzavaras.gr
tzavaras@parliament.gr
ΜέλοςΝ.Δ.Χατζηγάκης Μιχαήλ Σωτήριος hatzigakis@parliament.gr
ΜέλοςΚ.Κ.Ε.Γκιόκας Χρήστου Ιωάννης
ΜέλοςΚ.Κ.Ε.Παπακωνσταντίνου Χρήστου Νικόλαος
ΜέλοςΚ.Κ.Ε.Σκυλλάκος Ηλία Αντώνιος skylakos@parliament.gr
ΜέλοςΛΑ.Ο.Σ.Βελόπουλος Ιωσήφ Κυριάκος http://www.velopoulos.gr
velop-ky@otenet.gr
ΜέλοςΛΑ.Ο.Σ.Κολοκοτρώνης Χρήστου 'Αγγελος http://www.aggeloskolokotronis.gr
info@aggeloskolokotronis.gr a.kolokotronis@parliament.gr
ΜέλοςΛΑ.Ο.Σ.Πλεύρης Κωνσταντίνου Αθανάσιος http://www.thanos-plevris.gr
thanosplevris@parliament.gr
ΜέλοςΣΥ.ΡΙΖ.Α.Μουλόπουλος Διονυσίου Βασίλειος vmoulopoulos@parliament.gr
ΜέλοςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙΚουβέλης Ευαγγέλου Φώτιος-Φανούριος http://www.kouvelis.gr
kouvelis@activenet.gr
ΜέλοςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙΜαρκογιαννάκης Εμμανουήλ Χρήστος http://www.markogiannakis.gr
xmarkog@parliament.gr office@markogiannakis.gr


Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

5/2/2011 Ενημέρωση μελών για το συνέδριο


Στις 29/01/2011 πραγματοποιήθηκε στα Μέγαρα το 8ο πανελλαδικό συνέδριο της ΠΟΣΠΥΔ.
Στο συνέδριο παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Όθωνας Εμμανουήλ, ο Δήμαρχος Μεγάρων κ. Μαρινάκης, ο Αρχηγός Π.Σ. κ. Στ. Στεφανίδης, ο Υπεύθυνος Τύπου ΓΣΕΕ κ. Στάθης Ανέστης, ο Διοικητής Π.Υ. Μεγάρων κ. Μπρούνζος, ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ. κ. Φιλ. Παντελεάκος κ.α.
Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες ημέρες στη Βουλή θα προωθηθεί το σχέδιο νόμου και θα καλέσει την ΠΟΣΠΥΔ να καταθέσει τις απόψεις της. Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΥΔ ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για την προσπάθεια που καταβάλει και πρόσφατα μετά από αίτημα της ΠΟΣΠΥΔ δεσμεύτηκε ότι θα συμπεριληφθούν στην ρύθμιση και όσοι συνάδελφοι προσληφθήκανε το 2008 και 2009 συνεπώς θα προσληφθούν και οι φαντάροι που υπηρέτησαν το 2008, 2009, 2010.
Μετά την αποχώρηση των επισήμων πραγματοποιήθηκε η ψήφιση οικονομικού και διοικητικού απολογισμού για το έτος 2010 αφού αναγνώστηκε και η ομόφωνη απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο οικονομικός απολογισμός πέρασε με ψήφους 152 υπέρ και 29 κατά.
Αναγνώστηκαν από τον Πρόεδρο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας κ. Καζαντζίδη Νικόλαο τα ποσά που δόθηκαν για το 2010 από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας είναι 78.000 € σε 28 Σωματεία μέλη και το υπόλοιπο είναι 290.000 €.
Την εβδομάδα που μας πέρασε το νομοσχέδιο πέρασε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο Γεν. Λογιστήριο του Κράτους.
......

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ

........
II. ΑΡΘΡΟ 2


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 01-01-2011.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 01-01-2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ).
Ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού του/της υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ διορισμού του/της υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα λάβει χώρα μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης του διορισμού του/της, διαφορετικά ως ημερομηνία πρόσληψης/διορισμού λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Επομένως εάν υπάλληλος-λειτουργός έχει ΦΕΚ διορισμού πριν την 01-01-2011 και η ανάληψη υπηρεσίας λάβει χώρα μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης του διορισμού του/της, δεν θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά σε αυτή
του Δημοσίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
α) Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, η οποία αναφέρεται σε «πρόσληψη» για πρώτη φορά, όρο σαφώς πιο διευρυμένο σε σχέση με εκείνον του «διορισμού», συνάγεται κατ’ αρχήν, ότι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υπαχθούν μόνο όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα προσληφθούν/διορισθούν χωρίς να έχουν καμία προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 01-01-2011.
΄Ετσι, υπάλληλος/λειτουργός που προσλαμβάνεται/διορίζεται με σχέση δημοσίου
δικαίου (ως τακτικός, μόνιμος, μετακλητός, επί θητεία), από την 01-01-2011 και μετά, στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ (το τακτικό προσωπικό του οποίου συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο), έχει όμως προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες
υπηρεσίες Κράτους-Μέλους της Ε.Ε., ως :
-τακτικός/μόνιμος υπάλληλος ή λειτουργός (ή εξομοιούμενος) ή,
-συμβασιούχος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου
χρόνου ή

-ημερομίσθιος (έστω και μία ημέρα εργασίας) ή, -με σύμβαση μίσθωσης έργου ή κατ’ αποκοπή εργασία, οι οποίες όμως έχουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας,
δεν θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ) αλλά στην ασφάλιση του Δημοσίου.
ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54
5
Το ίδιο ισχύει και για τον/την υπάλληλο/λειτουργό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται από άλλη δημόσια υπηρεσία (Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ) στην οποία η έναρξη της διανυθείσας υπηρεσίας του/της προηγείται της 01-01-2011, καθώς και για αυτόν/την που θα μονιμοποιηθεί στο Δημόσιο μετά την 01-01-2011, αλλά ο χρόνος προϋπηρεσίας του/της σε αυτό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανατρέχει πριν την ανωτέρω ημερομηνία.
β) Τα ανωτέρω, έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους υπαλλήλους που θα προσληφθούν/ διορισθούν ως τακτικοί ή μετακλητοί σε ΝΠΔΔ (που το προσωπικό τους συνταξιοδοτείται με τις «δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις») από 01-01-2011 και μετά, οι οποίοι δεν θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ), αλλά στην ασφάλιση του Φορέα που θα υπάγονταν πριν τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010.
γ) Τα όσα προαναφέρθηκαν θα τύχουν εφαρμογής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της τυχόν προϋπηρεσίας του υπαλλήλου και της νέας πρόσληψης/διορισμού, καθώς επίσης και από την ύπαρξη ή μη ασφάλισης κατά την διάρκεια της προϋπηρεσίας του, αφού από καμία διάταξη δεν προκύπτει τέτοια σύνδεση.
2. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους στρατιωτικούς που
κατατάσσονται από 01-01-2011 και μετά, με τις διακρίσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου.

3. Διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, κατά το μέρος που αναφέρονται στην υπαγωγή των υπαλλήλων/λειτουργών και στρατιωτικών στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, θα παρασχεθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, που εποπτεύει το Ι.Κ.Α.
4. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου αυτού για το δικαίωμα των υπηρετούντων μέχρι την 31-12-2010 υπαλλήλων, να επιλέξουν την υπαγωγή τους στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, θα εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις ίδιες διατάξεις Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.).
........
Σημ...
Επειδή είδα ότι κάποιο blog ασχολείται με τα εργασιακά ( και καλά κάνει ) ας κοιτάξει και αυτή την εγκύκλιο που σίγουρα μας αφορά μιας και δεν προλαβαίνω λόγω φόρτου εργασίας ...
..........
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε όλη τη εγκύκλιο
http://rapidshare.com/files/446317619/dimosio.rar

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΠΟΣΠΥΔ

........

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΥΔ μετά το 8ο Συνέδριο έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος : Παπαντώνης Κων/νος
  2. Γεν. Γραμματέας : Φαραντάκης Αλέξανδρος
  3. Αναπλ. Πρόεδρος : Κωνσταντουδάκης Διονύσης
  4. Β' Αναπλ. Πρόεδρος : Γουρδουράκος Γεώργιος
  5. Ταμίας: Μουστάκας Κίμων
  6. Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων : Ντόντουλος Σέλευκος
  7. Γρ. Οργανωτικού : Καζαντσίδης Νίκος
  8. Αναπλ. Γραμματέας : Σοφός Γεώργιος
  9. Αναπλ. Ταμίας : Καραδημητρίου Αντώνης
  10. Μέλη: Παπαναστασίου Γιάννης , Χατζηγιαννάκης Μανώλης , Καστανίδης Γεώργιος , Πυργιώτης Απόστολος
.....

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Αναδημοσίευση απο http://epoxikos.forumotion.com

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ BLOG ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δημοσίευση ikaria Today at 15:22

Σήμερα 3 Φεβρουαρίου έφτασε με mail η απάντηση του διαχειριστή του blog ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Οφείλω να επισημάνω πως επί της ουσίας απαντά στο άρθρο μου ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΛΕΞΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ (αυτό προκύπτει από το κείμενο του) και όχι στο mail που του είχα στείλει για να δημοσιεύσει την απάντηση μου στην ανακοίνωση της Ανανεωτικής Συνεργασίας Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
Θα αναρωτηθεί κάποιος, τι σημασία έχει που απαντά στο άρθρο και όχι στο mail;
Απαντώ:
Ο συνάδελφος διαχειριστής απαντά στο άρθρο προφανώς επειδή ενοχλήθηκε από το άρθρο καθώς και από την αναδημοσίευση του σε άλλα δύο blogs.
Δηλαδή κατόπιν εορτής.
Γιατί δεν απάντησε από την πρώτη στιγμή, ευθύς μόλις έλαβε το mail μου, παραθέτοντας όλες τις αιτιάσεις που αναφέρει τώρα;

Δεν το σχολιάζω τώρα και σας αφήνω να το απολαύσετε αυτούσιο χωρίς καμία αλλαγή...


Άνθρωπε μου πας καλά ?τι είναι αυτά που γράφεις? Για ποια δεοντολογία μιλάς? Ξέρεις πόσες μαλακιές μου στέλνει ο κάθε ένας μαζί με εσένα? Σου είπε κανείς ότι είμαι υποχρεωμένος να της δημοσιεύσω? Λες πώς το bloc 1 εμακ και δασοπυροσβέστες το ανάρτησαν αυτό που μας έστειλες,, έχεις σκεφτεί άραγε γιατί το ανάρτησαν? Και τέλος τι Κολίμα είναι αυτό που έχεις πάθει με εμάς? Άνθρωπε μου σε πείραξε κανείς ?γράφεις για εμένα και με κατηγορείς ως παπαγαλάκι, όταν αποδείξεις πώς είμαι παπαγαλάκι τότε βγάλτα όλα στην φόρα και σκίσε με ως τότε ώμος αν ξανά δημοσιεύσεις κάτι που να αναφέρει εμένα να ξέρεις πώς θα έχεις νομικές συνέπιες. νομίζω πως Θα πρέπει να το κοιτάξεις το θέμα σε ιδικό. Τέλος

αναδημοσίευση :http://epoxikos.forumotion.com
...............
Αν ξυπνήσεις, μονομιάς θα 'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς.

Τίποτα δεν χαρίζεται. Τα πάντα κατακτιώνται.
..
Eχει πλάκα τελικά .......αιιιιννννττττττεεεεε.......


Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

01/02/2011 Ανάληψη καθηκόντων από το νέο Υπαρχηγό του Π.Σ.

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρη Τασούλα πραγματοποιήθηκε η τελετή για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπαρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Παναγιώτη Μπονάτσου, από τον απερχόμενο Υπαρχηγό Αντιστράτηγο Απόστολο Γεροκώστα, την 1η Φεβρουαρίου στο Α.Π.Σ., παρουσία της φυσικής ηγεσίας του Σώματος και πλήθους εν ενεργεία και αποστράτων συναδέλφων.

Ο κ. Τασούλας κατά το χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τον κ. Γεροκώστα για την πολύτιμη προσφορά του καθ’ όλη τη θητεία του στο Π.Σ., ενώ καλωσορίζοντας το νέο Υπαρχηγό Αντιστράτηγο Παναγιώτη Μπονάτσο, του ευχήθηκε να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του από τη νέα υπεύθυνη θέση του.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης με τη σειρά του, ευχαρίστησε εκ μέρους του Π.Σ. τον απερχόμενο Υπαρχηγό για την πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία του και τη μακροχρόνια συνεργασία τους, ενώ του ευχήθηκε υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Στη συνέχεια, συνεχάρη το νέο Υπαρχηγό και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νέα του καθήκοντα.

Ο νέος Υπαρχηγός του Π.Σ., Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπονάτσος, ευχαρίστησε την Πολιτική Ηγεσία και τον Αρχηγό του Π.Σ., για την εμπιστοσύνη και την τιμή που του έκαναν να τον επιλέξουν στη θέση του Υπαρχηγού, διαβεβαίωσε ότι έχει πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων που επωμίζεται και ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Απευθυνόμενος στον κ. Γεροκώστα του ευχήθηκε υγεία και ευτυχία και του έδωσε την υπόσχεση του, ότι θα συνεχίσει με μαχητικότητα το δρόμο που χάραξε εκείνος.

Τέλος, ο απερχόμενος Υπαρχηγός στο χαιρετισμό του, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην πολυετή πορεία του στο Πυροσβεστικό Σώμα, τόνισε ότι έκανε το καθήκον του, πάντα με την πολύτιμη βοήθεια των εκάστοτε συνεργατών του. Ευχαρίστησε τόσο το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού που ήταν συμπαραστάτες του όλα αυτά τα χρόνια, όσο και την Πολιτεία, για την μεγάλη τιμή που του έκανε ένα χρόνο πριν, να του αναθέσει τα καθήκοντα του Υπαρχηγού, ενώ στους νεοπροαχθέντες ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.Ο Γ. Γ. Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρης Τασούλας απένειμε
τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Πυροσβεστικού Σώματος
στον κ. Γεροκώστα.


Ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης επέδωσε
στον Επίτιμο Υπαρχηγό Αντιστράτηγο Απόστολο Γεροκώστα,

παραδοσιακό κράνος πυροσβέστη ως αναμνηστικό.

αναδημοσίευση :www. fireservice.gr
..............
Σημ...
Οι πολεμιστές φεύγουν πάντα με το κεφάλι ψηλά ,
γνωρίζοντας πως έχουν υπερασπιστεί την Πατρίδα
στο έπακρον ....
Έχε γειά Πολεμιστή .......