Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ενημέρωση για την σύσκεψη στο ΑΠΣ στις 26/4


Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Α.Π.Σ.
Παρόντες το Προεδρείο της ΠΟΠΥΣΥΠ, ο κ. Καβέτσος, κ. Αφάλης, κ. Σπανέας, κ. Κουτσούκος, κ. Μπίκας, κ. Αραθυβάς. Συζητήθηκαν εργασιακά θέματα κυρίως των Π.Π.Υ. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν οι παρακάτω:
Συμφωνήθηκε να χορηγούνται άδειες των Π.Π.Υ. όπως και του μόνιμου προσωπικού, δηλ. 45 ημερολογιακές ημέρες.
Σχετικό Π.Δ. για τις άδειες των μονίμων έχει ήδη πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται η έκδοσή του. Θα ισχύσει για τους μόνιμους και μετά θα ισχύσει και για εμάς. Παραμένουν σε εκκρεμότητα μειωμένο ωράριο, άδεια λοχείας κ.λ.π. όπως μας είπαν.
Τα κενά του Π.Σ. κατά τα λεγόμενα του κ. Αρχηγού είναι 140 άτομα, το 50% είναι 70, στα 3 χρόνια είναι 210 άτομα. Οι επιλαχόντες είναι 750 συνεπώς 500 άτομα μένουν εκτός. Άρα πρέπει να βρεθεί λύση για όλους τους επιλαχόντες. Δεδομένων και των ερμηνειών του ΠΡΟ.ΠΟ. για νέο διαγωνισμό κ.λ.π. είτε ότι οι Ακαδημίες είναι κλειστές, οπότε ούτε για τους 210 προβλέπεται απορρόφηση για τα έτη 2013-2014. Αίτημα προς Γ.Λ.Κ., Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης για επιλαχόντες δεν έχει γίνει!!! Επιμείναμε να προωθηθεί το σχετικό θέμα προς το Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης.
Έγινε εκτενής διάλογος και επιμονή μας για εφαρμογή του Ν.1157/81 για το θέμα των αργιών και το πρόσφατο έγγραφο της ΠΟΠΥΣΥΠ για τις αργίες. Συμφωνήθηκε και ήδη γράφτηκε η διαταγή και αναμένονται υπογραφές ώστε οι αργίες δεν δουλεύονται και δεν μεταφέρονται.
Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ν.1157/81 όπως μνημονεύεται και στη διαταγή ου Α.Π.Σ. 9459/16.03.87 στο αν αναφέρεται στο Άρθρο 1, παράγρ. 10 « εις τους τυχόν απασχολούμενους κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως κατά την Δευτέραν της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος ή κατά το Σάββατον της ιδίας εβδομάδος, αντιστοίχως.
Εν περιπτώσει συμπτώσεως αργίας ή ημιαργίας τινός περιλαμβανομένης εις το εορτολόγιον των δημοσίων υπηρεσιών, ή κατά Δευτέραν ή Σάββατον, κατά περίπτωσιν, ανάπαυσις μετατίθεται εις άλλη ημέραν της εβδομάδος, καθοριζομένην υπό της υπηρεσίας», «κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθεί εάν κληθεί υπό της υπηρεσίας λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να αναβληθεί.
Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ’άλλην εργάσιμον ημέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος.
Κατά τον χρόνο της ημέρας αναπαύσεως δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, εκτός αν πρόκειται προς συμπλήρωσις φυλακών εργασίας (βάρδιας)», «το Σάββατον ή η Δευτέρα κατά περίπτωσιν, δεν θεωρούνται ως ημέραι αργίας (εξαιρέσιμοι) και δεν καταβάλλονται εις τους απασχολουμένους κατά τας ημέρας ταύτας αι υπό τη κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα προσαυξήσεις» και ημέρες αργίες βάσει Ν.1157/81 είναι Άρθρο 11, παράγρ. α+β. «α) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών δια τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως τη Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου διά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και άπασαι αι Κυριακαί» «β) Ημέραι ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του Νέου Έτους, η παραμονή των Θεοφανείων και η Μεγάλη Πέμπτη. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν».
Στον επιτελικό σχεδιασμό οι προτάσεις του Α.Π.Σ. προς την πολιτική ηγεσία ήταν μονιμοποίηση έως 35 χρονών όσων έχουν τα τυπικά προσόντα.
Το νομοσχέδιο περί αναδιάρθρωση βρίσκεται στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται μετά το Πάσχα με αρκετές αλλαγές και απαλοιφή άρθρων από αυτό που παρουσιάστηκε στη διαβούλευση.
Σχετικά με την τηλεφωνία, έχουν κατατεθεί οι προσφορές από COSMOTE, WIND, VODAFONE. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλέον πάγιο στις νέες συνδέσεις.
Οι πληρωμές ορίζονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και έχουν οριστεί για τις 10 του εκάστοτε μηνός είτε είναι Πάσχα ή οποιαδήποτε άλλη γιορτή. Επιμείναμε να εξαντληθούν τα περιθώρια, εάν υπάρχει τρόπος, για πληρωμή νωρίτερα λόγω Πάσχα αλλά μας είπαν ότι δεν υπάρχει τρόπος.
Σχετικά με την εξομοίωση μισθών με άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Το κόστος των Π.Π.Υ. ετησίως εκτιμάται από πρόχειρη μελέτη σε 18.000 € περίπου ενώ το Α.Π.Σ. εκτιμά σε 17.440 € ανά Π.Π.Υ. ανά έτος ενώ για τους ειδικούς φρουρούς εκτιμάται σε 18.500€ περίπου ενώ το Αρχηγείο εκτιμά σε 19.700 €, δηλ. αντιστοιχεί περίπου 1.700 € ανά Π.Π.Υ. επιπλέον Χ 4.000 ήτοι 6.8 εκ. ευρώ, δηλ. όσο η ενοικίαση ενός ελικοπτέρου. Όμως και αν χρειάζεται αναλογιστική μελέτη που είναι ιδιαίτερα ακριβή θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν υπάρχει κάτι πιο ουσιώδες.
Συζητήθηκαν και ζητήθηκε από το Α.Π.Σ. να επισπεύσει τις διαδικασίες για τις γραφειοκρατικές ενέργειες για την πρόσληψη των συμβασιούχων.

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Nέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου


ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 43 ΜΕΓΑΡΑ: 20 / 4 /2013

ΠΡΟΣ: Μέλη Σωματείου

Σας γνωστοποιούμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου

Πρόεδρος : Μουστάκας Κίμων
Γενικός Γραμματέας : Γουρδουράκος Γιώργος
Αντιπρόεδρος : Παπαντώνης Κωνσταντίνος
Ειδικός Γραμματέας : Καρπούζης Φραγκίσκος
Ταμίας : Κολλιαλής Αργύρης
Αναπληρωτής Ταμίας : Βλάχος Ιωάννης
Μέλος : Γιαννακός Βασίλης

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ -- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΠΥΣΥΠ --


Συνάδελφοι καλό μήνα.
Την Δευτέρα 01/04 πραγματοποιήθηκε και νέα συνάντηση μεταξύ του Αρχηγού Π.Σ. κ. Σωτ. Γεωργακόπουλου , του Επιτελάρχη κ. Αφάλη, του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ, του Συντονιστικού Συμβασιούχων και των Προεδρείων των Σωματείων Μεγάρων, Κρήτης, Κατερίνης, Χίου, Κιάτου, Μαγνησίας, Άρτας, Ανατ. Μακεδ. Θράκης, Αργολίδας-Αρκαδίας, Στερεάς Ελλάδος.
Ενημερώσαμε τον αξιότιμο κ. Αρχηγό σχετικά με τις θέσεις μας. Ο κ. Αρχηγός ξαναεπανέλαβε τις θέσεις του Α.Π.Σ. και τις προθέσεις του για εξομοίωση των Π.Π.Υ. με το μόνιμο προσωπικό.
Δηλώθηκαν από την ηγεσία και τμήματα του Α.Π.Σ. τα παρακάτω:
1) Έναρξη εργασίας για την αντιπυρική των συμβασιούχων μέχρι 15 Μαῒου και την προσπάθεια του Αρχηγού Π.Σ. για αύξηση εργασίας άνω των 5 μηνών.
2) Την ολοκλήρωση της οικ. Μελέτης για το κόστος εργασίας των 4.000 Π.Π.Υ. και σε πρώτη φάση των οδηγών Π.Π.Υ. για το επίδομα των 150 €.
3) Επιλαχόντες, τέθηκε το θέμα της απορρόφησης και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μας γνωστοποιήθηκε ότι άμεση πρόθεσή του είναι επίλυση προβλημάτων των Π.Π.Υ. για μεταθέσεις, ωράρια, άδεια κ.λ.π. καθώς και ότι τα οργανικά κενά ανέρχονται στα 130 άτομα.
4) Μας δήλωσαν ότι αναμένεται να δοθεί εντολή τις επόμενες ημέρες για ενέργειες για την έγκριση νυχτερινών, εξαιρέσιμων και υπερωριών από το Α.Π.Σ.
5) Συμφωνήθηκε η χορήγηση των 45 ημερών άδεια κατ’ έτος στους Π.Π.Υ. Τονίστηκε η απροθυμία μερικών Διοικητών για την χορήγηση αυτών των ημερών άδειας στους συναδέλφους.
6) Για την χορήγηση των στολών, εκκρεμεί η χορήγηση 12.000 στολών καθότι έχουν γίνει ενστάσεις στον διαγωνισμό και κωλυσιεργεί.
7) Ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση από το Α.Π.Σ. στην ΠΟΠΥΣΥΠ ώστε και εμείς με την σειρά μας να πιέσουμε τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση θεμάτων που μας αφορούν.

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΕΛΙΑ ???


Άρχισαν πάλι οι βιαστικοί της ενώσεως τις ανακοινώσεις ( μόνο αυτό ξέρουν τελικά ) ότι δήθεν τους φοβήθηκε ο Αρχηγός και είπε να τους δώσει ένα επίδομα για να τους ησυχάσει ? 
Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο ???
Το μόνο που έκαναν αυτοί και κάποιοι άλλοι μεγαλονησιώτες είναι να δημιουργούν προβλήματα , την ώρα που άλλοι τρέχουν συστηματικά εδώ και 3 μήνες σε βουλευτές - κόμματα και Υπουργεία και προσπαθούν σχεδόν αθόρυβα να περάσουν τις θέσεις του Συνόλου ( ππυ και συμβασιούχων )
Ευτυχώς που αποχώρησαν και δεν ήρθαν στην Σύσκεψη του Αρχηγείου και ίσως βγει στο μέλλον κάτι θετικό ....

Αλλά επειδή δεν αξίζει να ασχοληθώ και πολύ μαζί τους , μένω σ΄αυτά που χιουμοριστικά αναφέρει ο ( οχτρός μου ) Ικαρίας ..
 ---- Τρεις ακόμη αποχωρήσεις της Ένωσης  από το Αρχηγείο και θα έχουμε χαρές και πανηγύρια.
Μια για άμεση απορρόφηση των επιλαχόντων,
μια για μονιμοποίηση του συνόλου των Π.Π.Υ χωρίς κριτήρια και 
μια για αύξηση του μισθού όλων των πυροσβεστών ????? -----

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -- ΑΙΓΙΝΑ


Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ -- ΚΥΚΛΑΔΕΣ -- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Άρχισαν σήμερα οι συνεδριάσεις επί της ουσίας στο Αρχηγείο


Σήμερα στις 11:00 το πρωί βρεθήκαμε στο ραντεβού για την σύσκεψη με τον αρχηγό Κ. Γεωργακόπουλο , τον Διοικητή Σχολής κ. Λαθίρη Νικόλαο, τον επιτελάρχη κ. Αφάλη Χαράλαμπο , με μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας , τους Προέδρους σωματείων και το συντονιστικό συμβασιούχων. 
Ξεκινήσαμε με την κατάθεση των προτάσεων μας και την επεξήγηση αυτών στους αρμόδιους.
Ακούστηκαν οι απόψεις όλων.
Θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα σημερινά αλλά και για τις επόμενες συνεδριάσεις ..