Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2007 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών

Ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Απόσπασμα :::----------->>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα
οποία απαιτείται να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο
και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία πρέπει να έχουν κατά το χρόνο
προκήρυξης του διαγωνισμού:
1.- Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον
από την απόκτησή της.
2.- Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της
ηλικίας τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος
1977 μέχρι και το έτος 1988).
3.- Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
4.- (( Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, ))) όσοι
υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν
εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα
Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

5.- Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον
1,65 μ.
6.- Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές
σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
7.- Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία
.........
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ - ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ....
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΡΘΩΣ ????


ΠΟΙΟΙ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ;;;
ΠΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ;;;
ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ - ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΩ ΕΓΩ ΜΕΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ;;;

.......................
ΣΗΜ.
ΟΙ ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 45ο ετος της ηλικίας τους και μόνο τότε απολύονται πραγματικά απο τον Στρατό .........

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ και ΕΠΙΣΗΜΑ την ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ του για ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΑΣΟΚΟ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Κυβέρνησης προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
......................
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ???

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Άρχισαν οι περικοπές θέσεων στα Σώματα Ασφαλείας

Από το πολιτικό προσωπικό άρχισαν οι περικοπές των ατόμων που εργάζονται στα Σώματα Ασφαλείας αφού με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου Παπουτσή, καταργούνται συνολικά 2.417 θέσεις πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, επί συνόλου 3.458 θέσεων.

Από τις 2417 θέσεις οι 956 σε σύνολο, 1055 είναι οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και οι 1.461 σε σύνολο 2403 είναι οργανικές θέσεις μονίμου πολιτικού προσωπικού.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΦΗΜΕΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ ???

Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος γίνεται για όσους έχουν αλλάξει το Ι τους στο στρατό ...
Δυστυχώς υπάρχουν άτομα (γνωστά και μη εξαιρετέα ) που ενεργούν πλέον από μίσος και με δόλο να βλάψουν σοβαρά τους συναδέλφους που έχουν αλλάξει το βαθμό ικανότητας που είχαν στο στρατό με νομιμότατο τρόπο και όπως ορίζει ρητώς η Στρατολογία ...
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες διαδίδεται ότι έχουν στα χέρια τους αρχεία με 400-500 ονόματα από το στρατό που δείχνουν τις μεταβολές αυτές ...
Να γνωρίζουν ότι αυτή είναι η ΠΡΩΤΗ τους παρανομία που επιφέρει ποινή φυλάκισης 10 ετών και θα αναγκαστούν να δώσουν το όνομα του αξιωματικού που τους τα έδωσε παρανόμως και κατά παράβαση του Στρατιωτικού και κοινού Ποινικού Δικαίου ...
ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ χρησιμοποιήσει ή επιδείξει για οποιονδήποτε λόγο τα αρχεία αυτά , με δόλο ή χωρίς ή παραπλανήσει άλλον προς χρησιμοποίηση αυτών , αντιμετωπίζεται σαν εγκληματίας του κοινού Ποινικού Δικαίου ...

<<<
ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ??????
Η Σωματική Ικανότητα είναι καταχωρημένη στην στρατολογική μερίδα σας και μόνον εσεις μπορείτε να ζητήσετε πιστοποιητικό από το Στρατολογικό σας Γραφείο
. >>>

<< Η κατάταξη σε κάποια κατηγορία Σωματικής Ικανότητας δεν έχει καμία επίπτωση στην πολιτική ζωή του στρατεύσιμου, αφού από το τέλος του 2000 δεν αναγράφεται στα πιστοποιητικά Τύπου Α της στρατολογίας. Η σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 29/11/2000 ορίζει ότι τα πιστοποιητικά της Στρατολογίας δε θα αναφέρονται στη Σωματική Ικανότητα του στρατεύσιμου ή στους λόγους για τους οποιούς εξαιρέθηκε από τη στράτευση. >>

<< Σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει». Εξ άλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4 § 1 & 7 § 1-3 ν. 2472/97 («Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»), «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: … “Ευαίσθητα δεδομένα”, τα δεδομένα που αφορούν … την υγεία …. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. … Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. … Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: … Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εθνικής ασφάλειας, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής, όταν εκτελείται από δημόσια Αρχή …. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας. … Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων» >>.............

<< 3. Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 § 2 του Συντάγματος, «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Η εγγραφή στο «Αρχείο παραπεμπομένων για εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή» κατόπιν κοινοποίησης στοιχείων ιατρικού ιστορικού από τις στρατολογικές υπηρεσίες (ή ακόμη και κατόπιν εξαναγκασμού των ενδιαφερομένων σε προσκόμιση στρατολογικών πιστοποιητικών) στοιχειοθετεί παραβίαση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθ’ όσον συνδέει μιά διάκριση συνταγματικώς κατοχυρωμένη, την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας, με ευρύτερα επαχθή αποτελέσματα σε βάρος των ανδρών.
Η γενική πρόβλεψη κοινοποίησης στοιχείων ιατρικού ιστορικού από τις στρατολογικές υπηρεσίες συνιστά διηνεκή διάκριση λόγω φύλου, διότι εισάγει, εις βάρος των ανδρών ενδιαφερομένων για απόκτηση άδειας οδήγησης, μιά πρόσθετη δυνατότητα της πολιτείας να πληροφορείται ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία οι γυναίκες, ως μη υπέχουσες στρατιωτική υποχρέωση, θα μπορούσαν ν’ αποκρύπτουν.
Το γεγονός ότι υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας υπέχουν μόνον οι άνδρες, αποτελεί μία συνταγματικώς κατοχυρωμένη διάκριση, η οποία όμως δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό να παράγει περισσότερα και διαρκέστερα δυσμενή αποτελέσματα σε βάρος των ανδρών, πέραν του μόνου αυτονοήτου αποτελέσματός της, δηλαδή πέραν αυτής καθ’ εαυτήν της εκπληρώσεως στρατιωτικής υπηρεσίας
>>............................
συνέχεια ......>>

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ????


Προς τι αυτό το μένος και το μίσος προς συναδέλφους που μέχρι χθες τους αποκαλούσες φίλους και τους προέτρεπες τι να κάνουν για να μπορέσουν να είναι μέσα στην προκήρυξη των 5ετών πυροσβεστών ...
Δεν μπορείς κυρά μου να χρησιμοποιείς όλο το σύστημα μόνο και μόνο για να περάσει το δικό σου ..
Δεν σου έμαθε κανένας ότι πρέπει να έχεις υπομονή αλλά και επιμονή με ΑΡΧΕΣ στην ζωή σου ..
Δεν σου είπε κανένας ότι η (ΑΓΑΠΟΥΛΑ την ΚΟΥΚΟΥΛΑ )κάποια στιγμή θα γυρίσει σε σένα ...
Πιστεύεις ότι χρησιμοποιώντας άλλα άτομα για να κάνεις την δική σου την δουλειά και πετώντας κάποιους απ έξω , θα εφημερίσεις φορώντας την στολή και ότι θέλει ας γίνει ..
ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΗ ...
Για πες μας πόσες φορές πήγες σε ΦΩΤΙΑ και πόσες μέρες είχες να δεις την οικογένειά σου ..
ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΑΛΙΑ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΙ ΜΑΓΚΑΣ ΜΩΡΟΥΛΙ ....
ΕΧΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣΕΙ ΠΟΤΕ ;;;
ΕΧΕΙΣ ΜΕΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ;;;
ΕΧΕΙΣ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ;;;
ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ;;;
ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΠΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ;;;
ΕΧΕΙΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ;;;
ΞΈΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΊΑ ;;;
ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΛΕΥΡΑ ;;;
ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΘΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ;;
ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙΣ ΛΙΤΟΎΣ ΚΑΙ ΔΕΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΒΆΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ Ι ΤΟΥΣ ;;;
ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ , ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΑΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ , ΚΥΡΑ ΜΟΥ ..
ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΟ ?????
..................................
ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΄΄΄΄
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ?????Υπερψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Μνημόνιο 2 όπου δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα για τα επόμενα 50 - 60 χρόνια ...
Άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των μισθών ...
Σύμφωνα με άρθρο του μνημονίου ως της 15 Ιουνίου ο βασικός μισθός θα είναι 422 Ευρώ ( 462 Ευρώ για τους 5ετές Πυροσβέστες )
...
Το μόνο που μπορεί να σώσει λίγο την κατάσταση είναι τα βραδινά και αργίες και κάποιες υπερημερίες για συμβάντα - φωτιές ...
Τώρα χρειάζεται να ενωθούν όλες οι ομοσπονδίες μαζί των σωμάτων ασφαλείας αφήνοντας πίσω τις όποιες μικροδιαφορές είχαν στο παρελθόν και να προσπαθήσουν με όλη την δύναμή τους να μην μπουν στο ενιαίο μισθολόγιο , ζητώντας το ανθυγιεινό , ειδικών συνθηκών και δασικό επίδομα και να μην καταργηθεί το οικογενειακό επίδομα .........

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Ορκομωσία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στην 1η ΕΜΑΚ - Μαγούλα

Ενώπιον του διοικητή ΑρχιΠυράρχου Δημητρακόπουλου Χρήστου και αξιωματικών της 1ης ΕΜΑΚ ορκίστηκαν χθες στην Μαγούλα Αττικής οι 5ετές πυροσβέστες της 1ης ΕΜΑΚ , μέλη του Σωματείου Μεγάρων και το προεδρείο της Π.Ο.Π.ΠΥ.Δ


Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Π.Σ

Σχετικά με ανακοίνωση της Ε.Α.Π.Σ για "προεκλογικές προσλήψεις Πυροσβεστών" σας γνωρίζουμε ότι :

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, με πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια, έχει εφαρμόσει στο ακέραιο το Ν.3938/31-3-2011 καθώς και την Υπουργική Απόφαση 12077/15-7-2011, που περιγράφει επακριβώς τις διαδικασίες πρόσληψης των 4000 Πυρ/στων πενταετούς απασχόλησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά σε διαγωνισμό πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπήρχε εποπτεία του διαγωνισμού από τριμελή Επιτροπή που αποτελούνταν από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, από έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π και έναν Ανώτερο Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος που προήλθε κατόπιν κληρώσεως.

Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2132158680-2, Fax: 2106826726
http://www.fireservice.gr

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Την Παρασκευή 10-2-2012 η πρόσληψη των 5ετων ΠυροσβεστώνΤην Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 07.30το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Η σχετική διαταγή μόλις εκδόθηκε από το ΑΠΣ και μπορείτε να την διαβάσετε στο συνημμένο αρχείο.
http://pospid.gr/node/797#attachments
................................................

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ?????

«Ορισμός τόπου πραγματοποίησης της εκπαίδευσης Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης»

Εκδόθηκε από το ΑΠΣ η διαταγή που καθορίζει πού θα εκπαιδευτούν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Οι προερχόμενοι από την κατηγορία των πολιτών θα μεταβούν στις σχολές των Βιλλίων και της Νάουσας, οι δε εποχικοί θα εκπαιδευτούν κατά τόπους. Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει ονομαστική κατάσταση με τον τόπο στον οποίο θα κληγθεί ο κάθε επιτυχών.
Στην τελευταία σελίδα της διαταγής αναφέρονται τα έγγραφα που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι προσλαμβανόμενοι κατά την υπογραφή της σύμβασης.
κατεβαστε το εδω : http://pospid.gr/node/790#attachments

................................
Μέχρι την Δευτέρα πιθανότατα θα πρέπει να παρουσιαστείτε ο καθένας στην Περιφέρειά του...

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΔΔΣΠ/ΓΕΕΘΑ: "Σκοπιανοί με αλβανικά διαβατήρια έκαψαν την Πελοπόννησο το 2007"


«Ένα άκρως εμπιστευτικό έγγραφο, με τα επτά ονόματα των μελών της οργανωτικής ομάδας Σκοπιανών πρακτόρων με αλβανικά διαβατήρια, οι οποίοι ευθύνονταν για τις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, διαβιβάστηκε από την Διακλαδική Διεύθυνση Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων στον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ε.Μεϊμαράκη και από εκεί προωθήθηκε στον υπουργό Εσωτερικών, Π. Χηνοφώτη».

Αυτό αποκαλύπτει σήμερα, με καθυστέρηση 4,5 ετών βέβαια ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύρωνας Πολύδωρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Δημοκρατία"

«Ένα πληροφοριακό σημείωμα των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο εδόθη στις 17 Νοεμβρίου 2007 στον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας, Βαγγέλη Μεΐμαράκη οι πυρκαγιές του θέρους 2007 σε σημαντικό αριθμό είναι έργο εξτρεμιστών Σκοπιανών, σε συνεργασία με αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων».

Μεταξύ της επταμελούς ομάδας που οργάνωσαν τις εγκληματικές αυτές πυρκαγιές είναι και κάποιοι αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αλλά και άνθρωποι που εμπλέκονται σε κυκλώματα ναρκωτικών.

«Στόχος των επιχειρήσεων ήταν η αποσταθεροποίηση και η αποδυνάμωση της πολιτικής της Ελλάδας και η δημιουργία πολιτικής αστάθειας εν όψει των εξελίξεων για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ», υποστηρίζεται στο ίδιο άρθρο.

Σημειώνεται, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία τον Αύγουστο του 2007 είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους 63 άνθρωποι και να κατακαούν 269 εκτάρια περίπου.

Να δούμε πότε θα βγουν στο φως και οι αναφορές για τα Δεκεμβριανά του 2008 και τον ρόλο των ξένων μυστικών υπηρεσιών στην υποδούλωση της χώρας από τότε μέχρι σήμερα...

Με την ευκαιρία αναδεικνύεται επιτέλους και ο κρίσιμος εθνικά ρόλος της Διακλαδικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, η οποία υπάγεται απευθείας στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. την αρχηγεία του οποίου στις πυρκαγιές του 2007 μόλις είχε αναλάβει ο αντιστράτηγος Δ.Γράψας, μέχρι τότε Α/ΓΕΣ.

Η «στρατιωτική Ε.Υ.Π.» διοικείται από υποστράτηγο (ή αξιωματικό αντίστοιχου βαθμού) και υπάγεται απ’ ευθείας στον αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Η οργάνωση της υπηρεσίας περιλαμβάνει τέσσερις βασικές διευθύνσεις. Τη διεύθυνση πληροφοριακής υποστήριξης τρεχουσών επιχειρήσεων, τη διεύθυνση συλλογής πληροφοριών (ΔΙ.Σ.ΠΛΗ.), τη διεύθυνση επεξεργασίας –πολιτικής- σχεδίων και εκμεταλλεύσεως(Δ.Ε.ΠΟ.Σ.Ε.) και τη διεύθυνση ασφαλείας -αντιπληροφοριών.

Το τμήμα επιχειρήσεων, συγκεντρώνει κρίσιμες πληροφορίες από «ανθρώπινη προέλευση»- HUMINT, δηλαδή από τους συνδέσμους ή συνεργάτες της υπηρεσίας, πληροφορίες εικόνων, στις οποίες περιλαμβάνονται εικόνες από δορυφόρους, αεροφωτογραφήσεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πληροφορίες ακτινοβολιών (από την καταγραφή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, από κάμερες και ραντάρ των ενόπλων δυνάμεων, από τα δίκτυα πληροφοριών του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε., άλλες χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες, από καταγραφή δορυφορικών εκπομπών).

Είναι μία υπηρεσία κρίσιμη για την υποστήριξη του έργου των Ε.Δ. καθώς η ΕΥΠ πλέον έχει διαφορετικό προσανατολισμό και μόνο ένα τμήμα της ασχολείται με τα καθαρά εθνικά θέματα.

Περισσότερα για την Δ.Δ.Σ.Π. και το έργο που επιτελεί δεν μπορούμε να αναφέρουμε για ευνόητους λόγους...

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

///////////////////////////////

Είχαμε την ομολογία των Τούρκων πολιτικών και παραστρατιωτικών , τώρα έχουμε και τους Αλβανούς- Σκοπιανούς να καίνε την Ελλάδα τόσα χρόνια και εμείς να καθόμαστε να τους κοιτάμε ............

Παραιτηθείτε όλοι οι βουλευτές σήμερα . Δέν είστε ικανοί κύριοι να υπογράψετε καμία συνθήκη και κανένα Μνημόνιο ....

ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΛΑ ΟΥ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Η μεγάλη ώρα του "ΝΑΙ" ή του "ΟΧΙ" για αρχηγούς, βουλευτές, Έλληνες πολίτες


Ο κλασικός εκβιασμός της δήθεν «πτώχευσης» έχει γίνει και πάλι σημαία στα χέρια των ξένων και της ξενοκίνητης κυβέρνησης του Λ.Παπαδήμου, οι οποίοι «απειλούν» ότι αν δεν γίνουν δεκτά από τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση και οι οποίοι «διαπραγματεύθηκαν» υποτίθεται (καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε, ότι έλεγε η τρόϊκα μέχρι την Κυριακή το ίδιο ισχύει και σήμερα) από τον Λ.Παπαδήμο στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, ότι η χώρα θα «χρεοκοπήσει» Και δεν θα πληρώσει την δόση του Μαρτίου!

Μα αυτό, υπό την παρούσες συνθήκες είναι ευλογία και το ζητούμενο: Αντί να κάνουν την πτώχευση οι ξένοι με τους δικούς τους επαχθείς όρους, την κάνουμε εμείς (αν έχουμε άξιους πολιτικούς ηγέτες) και είμαστε πολλαπλά κερδισμένοι. Φτάνει πια με αυτόν τον αναίσχυντο εθνικό εκβιασμό στον οποίο υπακούν όλοι οι πολιτικοί-πιόνια στα χέρια των ξένων. Kαι βέβαια τα κράτη δεν πτωχεύουν με την συνήθη έννοια. Και ειδικά "γωνιακά μαγαζιά" από γεωστρατηγικής άποψης όπως είναι η Ελλάδα. Θα πρόκειται περισσότερο για "σπάσιμο των αλυσίδων".

Βέβαια για τους τρεις αρχηγούς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα δεχθούν (παρά το γεγονός ότι την Κυριακή απέρριψαν – κυρίως ο Α.Σαμαράς – όλο το πακέτο της ντροπής) αλλά αυτούς που φοβούνται πλέον είναι οι βουλευτές της ελληνικής Βουλής οι οποίοι πλέον γίνονται δέκτες μιας τρομακτικής πίεσης από τους πολίτες να μην ψηφίσουν και ας γίνει ότι θέλει.

Δηλαδή τι περισσότερο μπορεί να γίνει από αυτό που συμβαίνει σήμερα με το να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου να πληρωθούν και να τους δίνουν 20 ευρώ ή να είναι μόνιμα άνεργοι 1 εκατ. Έλληνες με προοπτική αυτό το ποσοστό μέχρι και να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια;

Τι ζητάει η τρόϊκα:

-Για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα θα αποδεχθούν την όποια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και τη διατήρηση σε ισχύ της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά ζητούν την κατάργηση όλων των κλαδικών συμβάσεων με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχυροποιούν τις επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις εργασίας. Θέμα 13ου και 14ου μισθού δεν υπήρξε ποτέ και αυτό είναι σαφές από όλες τις αναφορές. Όπως δεν υπήρξε ποτέ στα σοβαρά διορισμού επίσημο επιτρόπου, αφού η χώρα ήδη ελέγχεται από τον Χόρστ Ράϊχενμπαχ και τους εκατοντάδες «γκαουλάϊτερ»


-Την κατάργηση 150.000 μόνιμων θέσεων στο δημόσιο έως το 2015 και την απόλυση ισάριθμων υπαλλήλων. Επίσης απαιτεί την άμεση εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στον στενό δημόσιο τομέα που είχε ως αποτέλεσμα να μη μειωθούν όσο προβλεπόταν οι δαπάνες μισθοδοσίας το 2011 και να επιβαρυνθεί το έλλειμμα τουλάχιστον κατά 0,2% του ΑΕΠ. Επίσης ζητεί από τα κόμματα να δεσμευτούν ότι με την επόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση θα προχωρήσουν στην κατάργηση της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα.

-Απολύσεις δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και διάφορους οργανισμούς) που θεωρούν ότι είναι εστίες κρυφών ελλειμμάτων.

-Η πρακτική ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Η τρόικα ζήτησε να μπουν ιδιώτες επιχειρηματίες μέσω διαγωνισμών και στα νέα νοσοκομεία μέσω των (ΣΔΙΤ) στη διοίκηση των νοσοκομείων τουλάχιστον ως προς το ξενοδοχειακό μέρος και να αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων όχι μόνο στα φάρμακα, αλλά σε όλες τις υπηρεσίες. Ακόμη απαίτησαν να υπογραφούν συμβάσεις δημοσίων νοσοκομείων με ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα των μονάδων του ΕΣΥ που έχουν υψηλότατο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και περίθαλψης, αλλά «τριτοκοσμικό» – όπως το χαρακτήρισαν – μοντέλο διοίκησης και περιβάλλον για εργαζόμενους και ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η υγεία περνάει 100% στα χέρια των ιδιωτών!

-Εκχώρηση με ειδικό άρθρο των εσόδων από τα μελλοντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων στους δανειστές με ανοικτό το ποιος θα διαχειρίζεται και θα τιμολογεί τις εξορύξεις!

Όλο αυτό το πακέτο θα έρθει στη Βουλή το αργότερο έως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και θα κληθούν να το ψηφίσουν ή όχι.

Εφόσον το νέο μνημόνιο υπερψηφιστεί, θα ανακοινωθεί η τελική πρόταση για το PSI και σε λίγες ημέρες η ανταλλαγή ομολόγων με νέα και ρευστό θα ολοκληρωθεί με τη βοήθεια των Ευρωπαίων. Και τότε θα ξεκινήσει ο νέος Μεσαίωνας της Ελλάδας και η πραγματική Μεγάλη Φτώχεια.

Αν το νέο μνημόνιο καταψηφιστεί, πάμε κατ’ευθείαν σε εκλογές με μια τελευταία ευκαιρία στον ελληνικό λαό να αναλάβει τις τύχες τους. Να πάρει το μέλλον στα χέρια του και να μην το αφήσει στην κυβέρνηση των ξένων. Τότε η ξενοκίνητη και δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου χάνει τη δεδηλωμένη και ο Παπαδήμος οφείλει να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προκήρυξη εκλογών εντός 20 ημερών.

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ένας μεγάλος Έλληνας (καιρός είναι πλέον να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας και όχι του δήθεν politically correct), o Ιωάννης Μεταξάς, είπε "ΟΧΙ" αν και ήξερε ότι αυτό το "ΟΧΙ" σήμαινε άφθονο αίμα, αβάσταχτο πόνο και πιθανόν τον φυσική του εξόντωση αν νικούσαν οι κατακτητές. Έστω και αν δεν είχε εκλεγεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά με τον συνήθη τρόπο των στρατιωτικών κινημάτων της εποχής

Και οι Έλληνες τον στήριξαν πανηγύριζαν όταν είπε το "ΟΧΙ". Εδώ λοιπόν πρέπει και ο λαός να βοηθήσει και να ξεχυθεί στους δρόμους την ημέρα της ψηφοφορίας στη Βουλή. Διαφορετικά ότι και να συμβεί υπεύθυνοι θα είναι και οι ίδιοι οι πολίτες.

Οι διάδοχοι του Ι.Μεταξά, το μόνο που έχουν να διαχειριστούν είναι μια άρνηση στην οικονομική υποδούλωση της χώρας ή καλύτερα στην μόνιμη υποδούλωσή της και το σπάσιμο των αλυσίδων που μας έχουν τυλίξει ήδη.

Όχι για να επανέλθει η δικτατορία των συνδικαλιστών και των κρατικοδίαιτων . Με αυτούς τελειώσαμε. Αλλά είναι θέμα τιμής. Τιμής και αξιοπρέπειας

Θα πουν "ΝΑΙ";

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr