Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

σχ.
( Διαβάστε το παρακάτω έγγραφο, σας αφορά όλους.
Δυστυχώς θα καταλάβετε πολλά. Διεκδικήσετε αυτά που σας ανήκουν. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας ανήκει σε όλους. Ο σκοπός που συστάθηκε ήταν για όλους ανεξαρτήτως σωματείου. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΟΥΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΛΟΙ )


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
3. Δ.Σ. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 23 ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 10/03/2016
ΘΕΜΑ : Διεκδίκηση καταβολής χορήγησης βοηθήματος από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας στους δικαιούχους αυτού, συναδέλφους, μέλη του Σωματείου
Κύριοι της Ομοσπονδίας
Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από το έτος 2007, οπότε και αποφασίστηκε η δημιουργία του με μόνη προϋπόθεση τη συμμετοχή των συναδέλφων με την εκ μέρους εκάστου εφάπαξ καταβολή - παρακράτηση των 100 ευρώ, είχε ως πρωταρχικό σκοπό να βοηθάει και να ενισχύει τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτό, σε περιπτώσεις ασθενείας, ατυχημάτων, εντός και εκτός υπηρεσίας.
Για το λόγο αυτό, σας έχουμε αποστείλει εδώ και μήνες τα υπ. Αριθ. Πρωτ. (186/05.12.2015, 188 05.12.2015, 197/14.01.2015) έγγραφα του Σωματείου μας με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά τριών περιπτώσεων συναδέλφων μελών μας δικαιούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
Από πλευράς σας, δυστυχώς, υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει πλήρης απαξίωση και αδιαφορία για την τύχη των συναδέλφων αυτών, που χρίζουν βοήθειας για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών τους.
Στο Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία στην Αθήνα το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, επί των ως άνω αιτήσεων, μας δώσατε ισάριθμες απορριπτικές βεβαιώσεις αναφέροντας κατά τρόπο γενικόλογο και αόριστο, ότι το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό της Π.ΟΠ.Υ.ΣΥ.Π. και στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, χωρίς να παρατίθεται στις απορριπτικές σας απαντήσεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
Στο δε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την επομένη ημέρα, Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Novus City Hotel στην Αθήνα σε ερωτήσεις που απεύθυνε στην νομική σύμβουλο σας κα. Μαρίνα Τσουκάτου ο Πρόεδρος του Σωματείου και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έλαβε τις παρακάτω απαντήσεις .
«Ερώτηση : Αν όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν σε αυτό (το Ταμείο Αλληλοβοηθείας), με την εφάπαξ καταβολή - παρακράτηση των 100 ευρώ το έτος 2007 και δεν είναι πλέον μέλη του Σωματείου που να είναι με τη σειρά του μέλος της Ομοσπονδίας, δικαιούνται σε περίπτωση ανάγκης, λόγω ασθενείας να ζητήσουν την ενίσχυση τους από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ;
Απάντηση : Όχι δεν δικαιούνται να ζητήσουν την ενίσχυση από αυτό
Ερώτηση : Αν όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν σε αυτό, με την εφάπαξ καταβολή - παρακράτηση των 100 ευρώ το έτος 2007 και υπάρχει άρνηση καταβολής ενίσχυσης σε περιπτώσεις ανάγκης , μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή χρημάτων που τους αναλογούν, βάση του εναπομείναντος ποσού την παρούσα χρονική περίοδο ;
Απάντηση : Όχι δεν μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή χρημάτων»

Από τις παραπάνω απαντήσεις, συνάγεται ότι για να ενισχυθεί κάποιος συνάδελφος από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, λόγω ασθενείας, ως προϋπόθεση δεν αρκεί μόνο η οικονομική συμμετοχή του σε αυτό, αλλά απαιτείται και να έχει την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας.
Για την μεταβολή όμως αυτή ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν ενημερωθεί οι συνάδελφοι που συνέδραμαν οικονομικά το έτος 2007 το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και είναι νόμιμοι δικαιούχοι αυτού.
Η αυθαίρετη και μονομερής εκ μέρους σας αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και του ρόλου που το Ταμείο Αλληλοβοηθείας από τη δημιουργία του ήθελε να διαδραματίσει δεν είναι νόμιμη και αντιστρατεύεται τους σκοπούς για τους οποίους αυτό αρχικά δημιουργήθηκε. Εάν δε, σκοπός της αλλαγής αυτής της λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι να δεσμεύσετε τους δικαιούχους του Ταμείου να παραμείνουν μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων – μελών σας, όχι μόνο δεν είναι ορθός, αλλά η συμπεριφορά σας αυτή θα επιφέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρόσφατα τροποποιημένο δημοσιευμένο Καταστατικό της Ομοσπονδίας, εάν και είχατε την υποχρέωση να θέσετε ως θέμα συζήτησης στο πρώτο, μετά την δημοσίευση του τροποποιημένου καταστατικού σας, Συνέδριο της Ομοσπονδίας, που έλαβε χώρα στις 28.2.2016, τον διορισμό προσωρινής Τριμελούς Επιτροπής για τη διοίκηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας καθώς και την σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου, τούτο δεν το πράξατε.
Η παράλειψη δε της υποχρέωσής σας αυτής σε συνδυασμό με την απόρριψη των αιτημάτων των συναδέλφων, μας δίνει κάθε δικαίωμα να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντί σας.
Από πλευράς Σωματείου μας, σας δηλώνουμε, ρητά επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, ότι θα κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, και σε περίπτωση άρνησης σας, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια σε βάρος σας προς αποκατάσταση της νομιμότητας και προς εξασφάλιση των νομίμων συμφερόντων των μελών μας-δικαιούχων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΑΣΤΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
κιν. 6948401282 & *750942            κιν. 6988615400 & * 715400

........................σχ2 = όπως θα έλεγε και ο ποιητής ->
<< ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΡΗ >>

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

ΘΕΜΑ : Η εικόνα και η πορεία της Ομοσπονδίας
Κύριοι της Ομοσπονδίας,

Κατά κοινή ομολογία , η κατάσταση στην οποία έχει επέλθει ο κλάδο μας επί δικιά σας προεδρίας, είναι επιεικώς απαράδεκτη . Αυτά τα δυο χρόνια στο τιμόνι της Ομοσπονδίας το μόνο που καταφέρατε είναι να συσσωρεύσετε προβλήματα .

Αντί να προσθέτετε αφαιρείτε, αντί να συνεργάζεστε στρέφεστε εναντίον Σωματείων μελών σας, αντί να ενώνετε σπέρνετε τη διχόνοια, αντί να ασχολείστε με τα εργασιακά ασχολείστε με το ποια είναι η ποιο αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, εξώδικα και αγωγές ... προφανώς έχετε μπερδέψει την ιδιότητά σας ....

Κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να καλύψετε την αδράνεια και την ανικανότητά σας, επιλέξατε αυτό τον τρόπο εκπροσώπησης, πιστεύοντας ότι θα υποτάξετε όλους όσους έχουν άλλη άποψη και δεν συμφωνούν με τη δική σας ... προφανώς δεν έχετε μάθει τόσα χρόνια τι σημαίνει εκπροσώπηση και πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη και η αποδοχή ... τώρα καμαρώστε το έργο σας ....
Επακόλουθο αυτής σας της συμπεριφοράς είναι να ασχολείστε μόνο με το πως θα εδραιωθείτε και θα κρατήσετε την καρέκλα σας, οπότε τα εργασιακά περνούν σε δεύτερη μοίρα ... έτσι αυτό που καταφέρατε είναι, να τρέχετε μόνοι σας και να βγαίνετε δεύτεροι ...

Προτάσεις δανεικές - έγγραφα διασπαστικά – ενημερώσεις σε επανάληψη - φωτογραφίες για το θεαθήναι και στο τέλος ουσία καμία. Η αποτελεσματικότητα σας, κάτω του μηδενός. Οι ενέργειές σας, ανύπαρκτες . Η κακοπροαίρετη τακτική που ακολουθείτε δεν έχει τέλος.

Έχετε ξεκινήσει ένα κυνηγητό στο Σωματείο Μακεδονίας Θράκης & Βορείου Αιγαίου, προσπαθώντας να υπονομεύσετε τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται , ώστε να ρυθμιστούν χρόνια θέματα του συνόλου των συναδέλφων .

Για να γίνουμε ποιο συγκεκριμένοι :
Σαν Σωματείο μέλος σας ως οφείλουμε αρχικά, σας είχαμε ενημερώσει για τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς μας για την επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από απαντήσεις που λάβαμε μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, από την πολιτική ηγεσία κατόπιν ερωτήσεων, αναφορών και επίκαιρων ερωτήσεων, στοιχεία τα οποία δεν λάβατε ποτέ υπόψη και δεν κάνατε απολύτως καμία ενέργεια ως Ομοσπονδία, όπως εσείς με τη σειρά σας οφείλατε .

Πέραν αυτών, καταθέσαμε εξώδικο ως Σωματείο στα αρμόδια Υπουργεία και πάλι αδιαφορήσατε, όταν τελικά φτάσαμε σε σημείο να καταθέσουμε αγωγές οι οποίες έγιναν γνωστές και δημιουργήθηκε θέμα και όταν πλέον σας κατηγόρησαν ευθέως για την αδιαφορία, αδράνεια και απραξία σας, θυμηθήκατε μετά από 2 χρόνια ότι πρέπει να το διεκδικήσουμε .

Εν τέλει, τον Αύγουστο που λάβατε την απόφαση να το διεκδικήσετε κατόπιν πιέσεων που σας ασκήθηκαν και στην τελευταία συνάντηση προέδρων, χωρίς καμιά προετοιμασία και χωρίς να λάβετε ποτέ υπόψη τα στοιχεία που είχατε στη διάθεσή σας, αλλά και την πρόθεση μας να σας βοηθήσουμε, από το πουθενά και χωρίς να ασχοληθείτε με το θέμα σοβαρά ως έτοιμοι από παλιά, είπατε «πάμε να διεκδικήσατε το επίδομα για όλους» .

Το αποτέλεσμα επίσης γνωστό σε όλους ... πέρασαν ακόμα 2 χρόνια και κανένα επίδομα δεν επανήλθε ούτε στους οδηγούς, ούτε στους μάχιμους όπως φωνάζατε .

Από αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον και την έντονη διεκδίκηση του για ένα μικρό χρονικό διάστημα, φτάσατε σε σημείο για να δικαιολογήσετε το αδιέξοδο και την αδυναμία σας, να λέτε :

1. Ότι υπάρχει νομικό κώλυμα για να επαναχορηγηθεί στους οδηγούς διότι δεν απασχολούνται αποκλειστικά ως οδηγοί, εκτελώντας και υπηρεσίες ως μάχιμοι.

2. Προτείνατε σε επίσημα έγγραφα σας απευθυνόμενα προς τα αρμόδια Υπουργεία να επιστραφούν οι ασφαλιστικές εισφορές στου οδηγούς που παρακρατούνται παράνομα εδώ και 4 χρόνια, χωρίς φυσικά να ρωτήσετε κανένα από αυτούς που πλέον το διεκδικούν δικαστικά .
3. Τέλος το κερασάκι στην τούρτα . Προτείνατε την απορρόφηση 150 επιλαχόντων επιτυχόντων Π.Π.Υ. (και όχι όλων ως οφείλατε) στην προσπάθεια σας για εξεύρεση χρημάτων το εξής όμορφο . Από την δαπάνη που διατίθεται για την χορήγηση επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε αρκετούς από τους Συμβασιούχους που είναι Οδηγοί και λαμβάνουν το επίδομα των 150 ευρώ , αν προσληφθούν ως Π.Π.Υ πλέον δεν θα τους χορηγείτε πλέον το εν λόγω επίδομα , έτσι βρήκατε τα χρήματα .

Αν αυτός είναι σοβαρός τρόπος διεκδίκησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από το δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο, τότε να μην αναρωτιέται κανείς γιατί το επίδομα δεν το έχει λάβει κανείς μέχρι σήμερα ....

Φυσικά ποτέ δεν εξηγήσατε από ποιο συνέδριο πήρατε αυτές τις εντολές να λειτουργήσετε με αυτό τον τρόπο, ούτε τι είδους διαπραγμάτευση κάνατε, όπως επίσης ποτέ δε μας είπατε τους λόγους που τελικά δεν δόθηκε το εν λόγο επίδομα σε κανένα .

Αρχικά, ως Σωματείο έχοντας στο 1/3 της δύναμή του , Συμβασιούχους συναδέλφους, παλεύουμε για την διεύρυνση των μηνών εργασίας , για την ένταξη στον πίνακα των συναδέλφων του 2008 - 2009 όπως επίσης και την απορρόφηση όλων των Επιλαχόντων του διαγωνισμού, κάτι που αναφέρουμε και στις προτάσεις μας, προτάσεις τις οποίες τις πήρατε και τις υιοθετήσατε σαν Ομοσπονδία, μέχρι εδώ καλά .

Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι πως προέκυψε και με ποια απόφαση συνεδρίου, αυτή σας η πρόταση που αναφέρεται ότι (Συγκεκριμένα προτείνουμε αντί να προσληφθούν 1500 Συμβασιούχοι την νέα αντιπυρική περίοδο να προσληφθούν 1200 και τα χρήματα που εξοικονομούνται από την πρόσληψη 300 λιγότερων Συμβασιούχων να διατεθούν για την πρόσληψη 150 επιπλέον Επιλαχόντων Π.Π.Υ από την κατηγορία των εποχικών).

Μήπως ξεχνάτε ποιος είναι ο αριθμός των επιλαχόντων του πίνακα , μήπως ξεχνάτε ποιους εκπροσωπείτε, όταν φωνάζετε προς πάσα κατεύθυνση ότι είστε η ποιο αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση στο χώρο των Π.Π.Υ. & Συμβασιούχων, ή μήπως ξεχνάτε τα όσα γράφετε στις προτάσεις σας (για την απορρόφηση των επιλαχόντων ) τις οποίες αποστέλλετε παντού ...

Τελικά απ ότι φαίνεται τους μόνους που εκπροσωπείτε είναι τους εαυτού σας, όποτε τα περί αντιπροσωπευτικότητας να τα αφήσετε στην άκρη, δεν πείθετε πλέον κανένα γιατί άλλα γράφεται, άλλα εννοείτε και άλλα διεκδικείτε τελικά.

Δεν έχετε καμιά απολύτως δικαιοδοσία ..Δεν έχετε καμιά απολύτως απόφαση Συνεδρίου που να σας δίνει το δικαίωμα να ζητάτε να «τακτοποιήσετε» μόνο 150 συναδέλφους και για τους υπόλοιπους , τι ; Τελικά δεν εκπροσωπείτε αλλά κοροϊδεύετε ... έτσι γιατί το θελήσατε ... με μια πρόχειρη μελέτη για να ρίξετε στάχτη στα μάτια εν όψει Συνεδρίου και να δημιουργήσετε εντυπώσεις προς εξυπηρέτησή σας ... ‘Όταν για όλους τους υπόλοιπους δεν υπάρχει συνέχεια.. Γνωρίζουμε πολύ καλά το σκοπό τις συγκεκριμένης πρότασής σας και δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξατε να «διεκδικήσετε» την απορρόφηση ενός αριθμού συναδέλφων.

ΔΕΝ έχετε υπολογίσει ότι οι συμβασιούχοι και φέτος θα δουλέψουν 5 μήνες – ΔΕΝ ασχολείστε με το θέμα , ΔΕΝ υπάρχει η αντίστοιχη Π.Υ.Σ. για να προχωρήσει το Π.Δ οπότε ΔΕΝ υπάρχουν ακόμα οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για το 2016. Θα τρέξετε ακόμη μια φορά να οικειοποιηθεί τε των ενεργειών μας όπως το συνηθίζετε γιατί πάλι εμείς θα ασχοληθούμε ... Και εδώ τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα : Γιατί , το εξοικονομούμενο ποσό από τα υπάρχοντα κενά , να μη δοθεί ώστε να δουλέψουν έστω και μισό μήνα παραπάνω οι Συμβασιούχοι;

Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να συνυπολογίζετε και να χρησιμοποιείται το επίδομα των οδηγών μέσα στις προτάσεις τροπολογιών χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις νέες εξελίξεις ; Και γενικά ποιος σας δίνει το δικαίωμα να εκμηδενίζεται κεκτημένα χρόνων και να λέτε υποκρινόμενοι ότι διεκδικείτε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ...

Οι τροπολογίες η οποίες κατατέθηκαν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 από βουλευτές, ήταν αποτέλεσμα χρόνιων ενεργειών, τις οποίες γνωρίζει όλο το Πανελλήνιο, όταν εσείς προσπαθούσατε να βάλετε εμπόδια σε αυτές, μήπως το ξεχάσατε ; Το ίδιο πράξατε και τώρα, με το υπ. Αρ. Πρωτ. 1224 στις 17/2/2016 φυσικά εκ των υστέρων όπως πάντα, όταν μάθατε ότι θα κατατεθούν τροπολογίες για να ρυθμιστούν νομοθετικά τα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους του 2008 – 2009 παράταση του πίνακα και απορρόφηση όλων των επιλαχόντων .

Καλό είναι να απολαμβάνατε το καφεδάκι σας στην Αθήνα, αλλά αφού πρώτα ασχοληθείτε και με κανένα θέμα του κλάδου μας, επίσης καλό είναι να στηρίζετε ενέργειες που είναι προς το συμφέρον των μελών που λέτε ότι εκπροσωπείτε αντί να τις υπονομεύετε.

Όταν εμείς προσπαθούσαμε να στηρίξουμε τις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και μαζεύαμε υπογραφές, εσείς στέλνατε τις προτάσεις σας για τροπολογίες που θέλατε να κατατεθούν, αυτή είναι και η διαφορά μας τελικά ...
Στις συναντήσεις σας με τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή γνωρίζατε άραγε ότι έχει κατατεθεί Υπουργική Τροπολογία στις 11/2/2016 που αναφέρει :
«Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό του Πυροσβεστικού σώματος και των οικείων ΟΤΑ να οδηγεί υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (επαγγελματική άδεια οδήγησης, εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών, συνοδεία υγειονομικού προσωπικού), τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας στις περιοχές όπου υπάρχουν και δεν διαθέτουν προσωπικό ή δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της μεταφοράς των ασθενών».


Από τα γραφόμενα των ενημερώσεων σας μάλλον δεν το γνωρίζατε, όπως επίσης δεν γνωρίζατε ότι :

Με το Ν. 4368/2016 "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις" με το άρθρο 22 Ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 15 παρ.1 του Ν. 4024/2011, δόθηκε επίδομα 150 Ευρώ στους εργαζομένους των Ο.Τ.Α. .

Είστε επικίνδυνοι με τον τρόπο που «διαπραγματεύεστε» τα θέματα του κλάδου και -πολύ φοβόμαστε- εξαιρετικά διαλλακτικοί προκειμένου να ικανοποιήσετε ιδιοτελείς σκοπούς. Σας έχουμε ξαναπεί ότι η Ομοσπονδία δεν είναι το τσιφλίκι σας.. Σας έχουμε επίσης ξαναπεί ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται μονομερώς αλλά συλλογικά .

Ή κουνήστε το κεφάλι σας και συνέλθετε ή πάτε στα σπίτια σας να ξεκουραστείτε γιατί μόνο ΚΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ και το μόνο ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ .

Εφόσον δεν το έχετε με την εκπροσώπηση ... ασχοληθείτε με τη Νομική στα Ανοιχτά Πανεπιστήμια… εκεί θα διαπρέψετε σίγουρα…


Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Νέος Αρχηγός , Υπαρχηγός α' και Υπαρχηγός β΄' του Π.Σ


Ο Ιωάννης Καρατζιάς είναι ο νέος Αρχηγός του Π.Σ , 


ο Βασίλειος Καπέλιος Υπαρχηγός Α' ,


 και ο Αθανάσιος Σερεντέλος νέος Υπαρχηγός Β'
ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ..

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΓΓΡΑΦΟ 1178 ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 29-1-2016

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37

Τηλ. 6948 401282 Φαξ: 2510 611302 email : ipapanast@gmail.com

Αθήνα 10/02/2016

ΠΡΟΣ : 1. ΠΡΟΕΔΡΟ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π 2. ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αριθ. Πρωτ: 1178 έγγραφο της Ομοσπονδίας στις 29.01.2016

Κύριε πρόεδρε, κύριε αναπληρωτή Γ. Γραμματέα,

Οφείλω να αναγνωρίσω ότι σημειώνετε πρόοδο στη διατύπωση των εγγράφων σας εφόσον πλέον έχετε προσαρμοστεί ως οφείλατε εδώ και πολύ καιρό στην ύπαρξη του Συνδυασμού της «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Π.Π.Υ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ»
Να σας θυμίσουμε στο πρόσφατο παρελθόν με το υπ.αριθ.1034 – 29/08/2016 έγγραφό σας με Θέμα: « Παροχή διευκρινήσεων » , αναφέρετε ότι στην Ομοσπονδία μας, δεν υπάρχει παράταξη με την ονομασία : «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Π.Π.Υ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ» αφού τόσο το Σωματείο όσο και οι εκπρόσωποι εργαζομένων που την αποτελούσαν ανήκουν στα σωματεία που έχουν διαγραφεί...
Και συνεχίζετε παρακάτω ... «Εύλογα θα αναρωτιέται κανείς - και να μην είχε διαγράφει το παραπάνω Σωματείο - πως γίνεται να στηρίζουν μια παράταξη, Σωματεία που δεν ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδία μας» ...
Η απάντηση είναι πολύ απλή:
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της Ομοσπονδίας για το Συμβούλιο Μεταθέσεων, συνάδελφοι που δεν ήταν μέλη σας ... ή μήπως το λησμονήσατε ;;; Εδώ είμαστε εμείς να σας τα θυμίζουμε…
Στην « απάντηση» (;) που δίνετε λαμβάνοντας γνώση του ερωτήματός μας … πραγματικά θεωρείτε ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή θεωρείτε ότι δίνετε απάντηση; Αλλά ξέρετε , έχω συνηθίσει σε τέτοιου είδους τακτικές να λαμβάνω άσχετες απαντήσεις με το περιεχόμενο που σας αποστέλλω και πολλές φορές να μη λαμβάνω και καθόλου απαντήσεις …
Οι εκπλήξεις που όπως λέτε σας επιφυλάσσω , μάλλον είναι δικό σας προνόμιο και δεν θα γινόμουν μιμητής σας, γιατί ακριβώς θέλω να έχετε την αποκλειστικότητα .
Εξεπλάγησαν οι πάντες με τις παροχές της Ομοσπονδίας όπως :
Τα ενημερωτικά Συνέδρια
Διοικητικό Συμβούλιο μέσω email για την αντιμετώπιση της κρισιμότητας της κατάστασης
Το αμείωτο ενδιαφέρον στα εργασιακά
Την πληρέστατη ενημέρωση μας σε όλα τα θέματα
Την ελευθερία έκφρασης και την συνεργασία
Τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων του Δ.Σ., σύμφωνα πάντα με το καταστατικό
Την τήρηση του καταστατικού αλλά και την απίθανη τροποποίηση
Την ηθική, υλική και νομική ενίσχυση
Την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μας
Το αμείωτο ενδιαφέρον σας για τα θέματα που θέτουμε προς συζήτηση
Την αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας που δικαιούνται μόνο όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι
Από πού να αρχίσω και που να τελειώσω … Προφανών υποτιμάτε την νοημοσύνη μας με αυτά που αναφέρεται ότι θα στερήσουμε από τα μέλη μας ... Αν όλα αυτά που επικαλείστε ήταν αληθινά δεν θα είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα ...
Ας πάρουμε μια – μια τις εκπλήξεις και τα ερωτήματα από πλευράς σας και θα φτάσουμε και στις δικές μας που έπονται :

Εκπλήξεις και ερώτημα από το περσινό Συνέδριο που μένουν αναπάντητα :
Γιατί το περσινό Συνέδριο ήταν έκτακτο και όχι τακτικό ;
Ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου συμπίπτει με αυτές των Τακτικών, τι θέλατε να προλάβετε και που αποσκοπούσε αυτή σας η ενέργεια
Αν έγινε λόγω της προεκλογικής περιόδου όπως το δικαιολογήσατε, γιατί δεν ήρθε κανένας πολιτικός ;
Ποιος ο αριθμός των αντιπροσώπων που συμμετείχαν 67 ή 82 ;
Άλλος ο αριθμός των παρόντων Συνέδρων και άλλος ο αριθμός των συνέδρων που ψήφισαν για την τροποποίηση του καταστατικού ;
Γιατί το περιεχόμενο των άρθρων προς τροποποίηση έγιναν γνωστά την τελευταία στιγμή δηλαδή το προηγούμενο βράδυ .
Γιατί δεν ήταν από πριν ενήμερο το υπόλοιπο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ;
Γιατί δεν έγινε αποστολή των υπό τροποποίηση άρθρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Σωματεία μέλη σας, ώστε να είναι ενήμερα για τα άρθρα ;
Γιατί τα προς τροποποίηση άρθρα στην πρόσκληση του Συνεδρίου ήταν 10 και όταν κατατέθηκε το καταστατικό στο Πρωτοδικείο ήταν 18 , τα υπόλοιπα πέρασαν από την πίσω πόρτα ;
Γιατί υπήρχε ένας φάκελος ανά Σωματείο και όχι ανά αντιπρόσωπο όπως έπρεπε ;
Γιατί δεν δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίζει ο κάθε αντιπρόσωπος τι ψηφίζει ;
Γιατί ο Απολογισμός του 2014 χωρίστηκε σε δυο ενότητες ;
Γιατί ο Απολογισμός του 2014 δεν μοιράστηκε καθόλου στους Συνέδρους ;
Γιατί τα υπ. αριθ. Πρωτ. (165 4/6/2014) - (183 6/6/2014) - (329 9/9/2014 ) - (606 9/1/2015) έγγραφα τις Ομοσπονδίας έγιναν γνωστά την ημέρα του Συνεδρίου και όχι όταν στάλθηκαν ;
Που αποσκοπούσε τελικά η λήψη του βίντεο του Συνεδρίου ;
Γιατί δεν το αναρτήσατε το βίντεο στην ιστοσελίδα ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, τι σας φόβισε ; Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται… ή μήπως φοβάται
Γιατί για τις αποφάσεις του προεδρείου, ενημερώνεται μεταγενέστερα το υπόλοιπο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και πολλές φορές καθόλου όπως ( συναντήσεις, ενέργειες, έγγραφα, δικαστήρια υπεράσπισης του κύρους ) ;
Θα αναλάβετε την ευθύνη ως προεδρείο για τις όποιες αποφάσεις πήρατε μονομερώς ή θα συνεχίσετε να τα φορτώνετε σε άλλους που δεν γνώριζαν ;
Που αποσκοπεί αυτή η μυστικοπάθεια στα θέματα που μας αφορούν ;
Που αποσκοπεί η ελλιπή ενημέρωση του Δ.Σ. και των συνέδρων ;
Αν όλα αυτά ήταν συμπτώσεις, δεν είναι πολλές για ένα συνέδριο ;
Θα υπάρχει πάντα η δέουσα ανοχή των μελών του Δ.Σ. και των συνέδρων ;
Αν μας δώσετε ποτέ απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και σε όλες αυτές τις τυχαίες συμπτώσεις, τότε ίσως αναθεωρήσουμε για του τελικούς σκοπούς και στόχους σας ....

Ξεκάθαρα λοιπόν να γνωρίζετε ότι οι αντιπρόσωποι του Σωματείου που εκπροσωπώ , ΔΕΝ επιθυμούν να παραβρεθούν στο Συνέδριο σας. Οι λόγοι; Πολλοί και ποικίλουν… όπως:
1. Σε ερωτήματα που σας έβαζαν στη διαδικασία της συζήτησης ΟΥΔΕΠΟΤΕ πήραν απάντηση ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ…
2. Σας ζητήθηκε προφορικά το βιντεοσκοπημένο συνέδριο πράγμα που αρνηθήκατε για τους δικούς σας λόγους …
3. Στραφήκατε ονομαστικά κατά συναδέλφων και κατά σωματείων γιατί δεν λειτουργούν έτσι όπως τους υποδεικνύετε εσείς ..
4. Υπονομεύετε Σωματεία και συναδέλφους προσαρμόζοντας το καταστατικό στα μέτρα σας, αδιαφορείτε για τις συνέπειες και τα αδιέξοδα που μπορεί να δημιουργηθούν …
5. Με τη στάση που διατηρείτε από την αρχή της Προεδρείας σας Κύριε Φαραντάκη, είναι εμφανές ότι οι σχέσεις σας με την Ομοσπονδία έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και γίνονται απέλπιδες προσπάθειες ώστε να συγκεντρώνετε τις απαραίτητες οικονομικές αποδοχές ώστε να κινείστε εναντίον όσων δεν υπηρετούν τα συμφέροντά σας.
6. Όταν θεωρείτε τους εαυτούς σας ειρηνοποιούς , παραδεχόμενοι ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και εσείς το κατανοείτε απόλυτα , όπως λέτε, ενώ εμείς όχι, γιατί διαγράψατε σωματεία που δεν έχουν τη δυνατότητα συνδρομής και απαγορεύεται και τη στήριξη συναδέλφων από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας. ( Εδώ πάει γάντι ο τιμωρητικός χαρακτήρας που προαναφέραμε)
Ξέρετε στο Σωματείο Μακεδονίας Θράκης και Βορείου Αιγαίου δεν είναι στα σκοτάδια όπως το δικό σας - διότι πολλά από τα μέλη σας απευθύνονται σε μας προς ενημέρωση για τα εργασιακά μας θέματα- .
Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι:
1. Είναι γνώστες για την άρνησή σας να στηριχθούν μέλη μας από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας και όταν μάλιστα αφορά λόγους υγείας
2. Είναι αρκετά ενημερωμένοι ώστε να αντιληφθούν ότι επιμελώς καλύπτεται το ότι ΔΕΝ έχει περάσει ο απολογισμός του 2014 και θέλετε να πάτε παρακάτω…
3. Είναι αρκετά αλληλέγγυοι ώστε να στηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν θίγονται οι εργασιακές τους σχέσεις και η Ομοσπονδία σφυρίζει αδιάφορα.
4. Είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να καταλάβουν τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύετε σε μερίδες συναδέλφων προκειμένου να σπείρετε ζιζάνια για να υπάρξει διχόνοια. Μάλλον δεν είστε αρκετά σοβαροί για να διαπιστώσετε ότι αυτές οι προσπάθειες σας, τους ενδυναμώνει τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ τους.
5. Το ενδιαφέρον τους εστιάζετε στα εργασιακά θέματα και την υλοποίηση των στόχων που έχουμε βάλει ως Σωματείο, οπότε διαβάζουν οτιδήποτε τους αφορά άμεσα. Βλέποντας λοιπόν εσάς να ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που σας έδωσαν τη δύναμη να κάνετε , μάλλον απαξιώνουν την οιαδήποτε θέση σας για αυτά που σε προσωπικό επίπεδο ενδιαφέρουν εσάς προσωπικά και προβάλετε.
Αν δεν έγινε κατανοητό και το θέλετε ακόμα πιο ξεκάθαρα, όταν είχαν τα πρώτα δείγματα γραφής από τις ανύπαρκτες ενέργειές σας , μου προτάθηκε αποχώρηση από την Ομοσπονδία προκειμένου να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτά που μας απασχολούν.
Αν μετά από όλα αυτά που σας ανέφερα συνεχίζετε να πιστεύετε ότι τους στερώ το δικαίωμα να συμμετέχουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας τότε ειλικρινά ο κόσμος σας είναι πλασμένος αγγελικά και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Σας προκαλώ λοιπόν να επικοινωνήσετε με τον καθένα ξεχωριστά να σας τα επιβεβαιώσει … αν το αντέχετε.
Όσο για τις κακοήθειες περί τηλεφωνικών ψήφων ( !!! ) με τη δικαστικό ... σας ενημερώνουμε ότι, μας έλειπαν άλλα 130 να πιάσουμε το δικό σας Πανελλαδικό ΡΕΚΟΡ ... Εξηγήστε μας αλήθεια, πως καταφέρατε από τα 175 εγγεγραμμένα μέλη σας να ψηφίσουν ΚΑΙ τα 175 στις προηγούμενες εκλογές ;;;
Στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν μετά από μια βδομάδα τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν είδαμε καμιά ενημέρωση του Σωματείου σας ... Μυστικισμός και εκεί ... Τα δικά σας μέλη κάνανε παράπονα γιατί δεν γνώριζαν τίποτα ...’Επειτα τα αποτελέσματα … και εκείνα μυστικά είναι ;;;
Για τις συκοφαντίες που εκτοξεύετε μέσω εγγράφων σας, προς πάσα κατεύθυνση και όποιον πάρει ο Χάρος … καλό είναι να έχετε υπόψη σας ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας. Τίποτα περισσότερο .. ελπίζουμε να υπήρξαμε αρκετά διαφωτιστικοί.
Όσο πιο σύντομα κατανοήσετε και εμπεδώσετε τα όσα γύρω σας συμβαίνουν. 'Οσο πιο σύντομα προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Όσο πιο σύντομα αντιληφθείτε τα πραγματικά εργασιακά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, αφαιρώντας για λίγο – όχι πολύ - από τον προγραμματισμό σας τις δικαστικές αίθουσες, τόσο πιο σύντομα θα προχωρήσετε στην ενασχόλησή σας με αυτό που επιλεγήκατε να κάνετε.
Αν πάλι σας ενδιαφέρει να συνεχιστεί αυτού του είδους η διαμάχη, κανένα πρόβλημα. Υπάρχει άφθονο υλικό , τουλάχιστον από μεριάς μας.
Δική σας η επιλογή..ενημερώστε όμως τον κόσμο για τις πραγματικές σας προθέσεις.
Με τις υγείες σας Κύριοι.

Για την Α.Π.Π.Υ.Σ. & τα Σωματεία που στηρίζουν το συνδυασμό ο Επικεφαλής του Συνδυασμού & μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Παπαναστασίου Ιωάννης κιν. 6948 401282
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

O Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου 5ετων και συμβασιούχων Πυροσβεστών Παπαντώνης Κώστας στο Mega και Star
O Πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου 5ετων και συμβασιούχων Πυροσβεστών Παπαντώνης Κώστας κατάφερε να βγάλει από την αφάνεια, ξανά στην επικαιρότητα 5ετης και Συμβασιούχους και ανέφερε τα πολλαπλά εργασιακά προβλήματα του κλάδου , με τον τρόπο που αυτός ξέρει.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Απόψεις - Συμπεράσματα - θέματα προς συζήτηση και προτάσεις της Ανασυγκρότησης Πυροσβεστών εν όψη διεξαγωγής του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π)

Αθήνα 24/01/2016

ΠΡΟΣ : 1. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΣΧΕΤΙΚΑ : Με το υπ. Αριθ. Πρωτ. 1155 στις 22/01/2016 Έγγραφο της Ομοσπονδίας με θέμα : Λήψη αποφάσεων για την διεξαγωγή του 12ου Τακτικού Συνεδρίου

Απόψεις - Συμπεράσματα - θέματα προς συζήτηση και προτάσεις εν όψη διεξαγωγής του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π)

Κύριε Πρόεδρε,
‘Έχοντας υπόψη των όσων επικαλείστε στις παραγράφους δ) την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων από το ανώτατο όργανο την Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π. για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και διεκδίκηση σοβαρών εργασιακών μας ζητημάτων ε) την κρισιμότητα της χρονικής στιγμής και τις ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας .

Βάσει των ως άνω γραφομένων σας από τη μία αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα της κατάστασης που είναι γνωστή σε όλους , από την άλλη όμως δε συμμερίζομαι τον τρόπο που επιλέξατε να αντιμετωπίσει το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο αυτή την κατάσταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο γ) η αποστολή πρόσκλησης πρότασης , γνώμης , ψήφου είναι δυνατή και μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος .

Αν θεωρείται ότι στην κατάσταση που έχει περιέλθει ο κλάδος αντιμετωπίζεται με ασπιρίνες δηλαδή με την αποστολή προτάσεων – θέσεων, τη σχεδίαση δράσεων και λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή φαξ , τότε και εγώ μπορώ να προτείνω να κάνουμε ένα Συνέδριο και μια κινητοποίηση μέσω διαδικτύου .
Προφανώς ο χρόνος και ο τρόπος που έχετε επιλέξει να κινήσετε τις όποιες διαδικασίες περί Συνεδρίου 40 ημέρες μετά από τη συνήθη διεξαγωγή του , αποκαλύπτει των απώτερο σκοπό σας , που είναι η διαχείριση της κατάστασης που έχει ξεφύγει και αφορά τα εσωτερικά προβλήματα της Ομοσπονδίας και τη ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση και όχι την επίλυση των προβλημάτων που επικαλείστε .
Έτσι απ ότι αντιλαμβάνομαι η συγκεκριμένη διαδικασία θα θεωρηθεί ως διοικητικό συμβούλιο, αντικαθιστώντας την πραγματοποίηση του Δ.Σ. που ξέραμε στα γραφεία της Ομοσπονδίας παρουσία όλων των μελών του όπως θα έπρεπε , βάσει πάντα της κρισιμότητας της κατάστασης που αναφέρεται !!!

Όσο για την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, μας έχετε ενημερώσει και σε προηγούμενο έγγραφο σας στις 21/01/2016 , δεν είναι εκεί το πρόβλημα μπορείτε να το ορίσετε στης 28/02/2016 , έχετε την συγκατάθεση μου .

Τώρα όσον αφορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου έτους
2. Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου έτους
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους
5. Ενημέρωση Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Από την ανάγνωση αντιλαμβάνομαι αλλά και όσοι γνωρίζουν , ότι υπάρχει αποφυγή αναφοράς σε χρονολογίες Απολογισμών και Προϋπολογισμού , και σαφώς οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι και τους αναφέρω παρακάτω :

α) Ο Οικονομικός Απολογισμός του 2014 δεν κατατέθηκε ενιαίος , αλλά χωρίστηκε σε δύο σκέλη στο διάστημα (από 01/01/2014 έως και 18/01/2014 πρώην διοίκηση) και (από 19/01/2014 έως 31/12/2014 νέα διοίκηση) κάτι που δεν ισχύει .
β) Ο Οικονομικός Απολογισμός του 2014 είναι σε εκκρεμότητα. Είναι διοικητική πράξη η οποία δεν έχει περάσει από το Συνέδριο .
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν υφίσταται γιατί υπάρχουν 2 παραιτήσεις
δ) Οπότε Έκθεση ελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικού Έτος 2014 δεν υπάρχει
ε) Δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια για την ψήφισή του εδώ και ένα χρόνο , δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πλην αυτής με το υπ. Αριθ. Πρωτ. 697 έγγραφό σας στις 12/02/2015 με Θέμα: «Ενημέρωση Μελών -Αποκατάσταση Της Αλήθειας» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014* όπου μας ενημερώνεται στην ουσία για την εκκρεμότητα του, εσείς οι ίδιοι .

Οπότε τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα :

α) Θα προχωρήσετε παρακάτω χωρίς να αντικαταστήσετε τα παραιτηθέντα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής ;
β) Θα προχωρήσετε παρακάτω με την ψήφιση Οικονομικού Απολογισμού του 2015 και του Προϋπολογισμού του 2016 , παρακάμπτοντας τον εκκρεμή Οικονομικό Απολογισμό του 2014 ;
γ) Ποια ελεγκτική επιτροπή θα κάνει έλεγχο στον Οικονομικό Απολογισμό του 2015; Αυτή που δεν υπάρχει ;
δ) Θα ενημερώσετε τους συνέδρους ώστε να έχουν εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ομοσπονδία και πως διαχειριστήκατε αυτή την κατάσταση ως διοίκηση εδώ και ένα χρόνο ;

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξεπεράσετε τα προβλήματα που δημιουργήσατε , αποπροσανατολίζοντας, αποφεύγοντας αντιδράσεις και κρύβοντας όλα όσα σας εκθέτουν, προχωρώντας παρακάτω σαν να μην συμβαίνει τίποτα με μόνο σκοπό να συνεχίζεται να διαπραγματεύεστε για εμάς χωρίς εμάς, ως η μόνη συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου .

Πάμε τώρα στο Β. ΜΕΡΟΣ των εργασιών του Συνεδρίου:

Πάνω σε ποια εργασιακά θέματα θα μας ενημερώσετε , θα τοποθετηθούμε , θα απαντήσετε , και θα ληφθούν αποφάσεις σε αυτά που αναφέρετε παρακάτω έτσι γενικά και αόριστα όπως πάντα, μήπως θα μπορούσατε να γίνεται ποιο συγκεκριμένοι ;

Β. ΜΕΡΟΣ
1. Ενημέρωση επί των εργασιακών μας θεμάτων
2. Τοποθετήσεις Συνέδρων
3. Απαντήσεις Προεδρείου
4. Λήψη αποφάσεων – ψήφισμα Συνεδρίου

Έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα πορευτούμε, γενικά και αόριστα ;
Για αυτά που διαχειριστήκατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το αποτέλεσμα των ενεργειών σας δεν θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα, ή μήπως και αυτά θα τα παρακάμψουμε όπως τα παραπάνω ;

Θα μας ενημερώσετε ή θα μαθαίνουμε από τρίτους για το τι πραγματικά συμβαίνει στα παρακάτω θέματα όπως ;

1. Υπηρεσιακά Συμβούλια
2. Συμβούλια Μεταθέσεων
3. Τα εργασιακά όπως αναφέρονται στις προτάσεις σας και αφορούν το σύνολο των συναδέλφων αλλά και τον τρόπο διεκδίκησης τους όπως :
4. Μονιμοποίηση των Π.Π.Υ.
5. Απορρόφηση επιλαχόντων
6. Ένταξη στον πίνακα των συναδέλφων του 2008 – 2009
7. Ανανέωση εργασίας των Συμβασιούχων και αύξηση μηνών εργασίας
8. Διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
9. Οργανωτικά της Ομοσπονδίας
10. Τρόπος λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ομοσπονδίας
11. Ελλειπή και επιλεκτική ενημέρωση των Σωματείων
12. Σχέσεις Ομοσπονδίας και Σωματείων μέλη της
13. Οικονομικά της Ομοσπονδίας
14. Ποια είναι τα Σωματεία μέλη σας
15. Πόσα Σωματεία έχετε διαγράψει
16. Πόσα Σωματεία είναι ενεργά και παλεύουν στο πλευρό σας για ένα κοινό στόχο
17. Πόσα Σωματεία θα συμμετείχαν αν το Συνέδριο γινόταν σήμερα
18. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε πλεύση ????


Προτείνουμε τα παραπάνω και αιτούμαι να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση σε Δ.Σ. και στη συνέχεια στο Συνέδριο .
Όσο για τις προτάσεις μας τις έχουμε κοινοποιήσει από τις 25/11/2015 μετά την δεύτερη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , οι οποίες έχουν τη στήριξη Κυβερνητικών Βουλευτών απ όλη την επικράτεια .

Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση κατάθεσης προτάσεων από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας , να μας τις γνωρίσετε εγκαίρως ώστε να λάβουμε γνώση .

Για την Α.Π.Π.Υ.Σ. ο Επικεφαλής του Συνδυασμού

Παπαναστασίου Ιωάννης κιν. 6948 401282

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ