Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΠΥΔ για το Σχέδιο Νόμου


Χαιρετίζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή, του Υφυπουργού κ. Όθωνα και του Γενικού Γραμματέα κ. Τασούλα αναφορικά με το σχέδιο νόμου που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κυβέρνηση.
Οι σχετικές θέσεις της Ομοσπονδίας έχουν ήδη αποτυπωθεί στο με αρ. πρωτ. 461/ 5-8-2010 έγγραφό μας προς τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές εκ των τότε προτάσεών μας ελήφθησαν υπ’ όψιν από την πολιτική ηγεσία και συμπεριελήφθησαν στο σχέδιο νόμου, όπως:
  1. Να μοριοδοτείται η προϋπηρεσία στο Π.Σ. και στο Δασαρχείο.
  2. Οι προσλήψεις στο Π.Σ., να γίνουν μέσω ενός ενιαίου πίνακα επιτυχόντων
  3. Όταν λήγει η πενταετής θητεία, όσοι δεν κρίνονται σωματικώς ικανοί προς εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, να διατίθενται σε υπηρεσία γραφείου σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό στο Π.Σ.

Ειδικότερα οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας είναι οι ακόλουθες:
Α) Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνουμε τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».
Β) Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385.
Γ) Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε ότι οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.
Δ) Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό μας καθεστώς, η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας μας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες.
Ε) Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μας στο Π.Σ. ζητούμε ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)
Ζ) Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.
Τέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνουμε, όπως είχαμε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό μας, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;
Εκφράζουμε συγκρατημένη αισιοδοξία για την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της εργασιακής μας θέσης και πιστεύουμε ότι η πολιτική ηγεσία, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της περί τακτοποίησης όσο το δυνατόν περισσοτέρων συμβασιούχων πυροσβεστών και αφού λάβει υπ’ όψη της το γεγονός ότι όσοι συνάδελφοί μας δεν συμπεριληφθούν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο μπαίνουν αυτομάτως σε καθεστώς ανεργίας, θα υιοθετήσει τις ως άνω λογικές και δίκαιες προτάσεις μας, πολλές εκ των οποίων, άλλωστε, έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει σε συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει.