Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Αλλη μία νίκη για την Ομοσπονδία μας

....
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα συμπεριληφθούν εντός του Νομοσχεδίου που κατατίθεται προσεχώς και οι συμβασιούχοι Πυροσβέστες που προσελήφθησαν στο Σώμα τα έτη 20
08 και 2009 .........