Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογητικά


Μετά από συνεννόηση της ΠΟΣΠΥΔ με την ηγεσία του Α.Π.Σ. και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Δικαιοσύνης και έχοντας υπόψη διάφορους εξωγενείς παράγοντες για έκδοση τίτλων σπουδών (κλειστά σχολεία), γραφειοκρατικά προβλήματα (των Δήμων λόγω Καλλικράτη για έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), ο Αρχηγός Π.Σ. σε συνεννόηση και με το Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ. ορίστηκε ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών από όλους είναι έως 15/01/2011. Οι λόγοι που χρειάζονται τα δικαιολογητικά είναι οι εξής:
  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (η επικύρωση γίνεται και στην Π.Υ.). Ο λόγος που χρειάζεται η ταυτότητα παρότι οι Υπηρεσίες έχουν τα στοιχεία είναι ότι αρκετοί συνάδελφοι τις έχουν αλλάξει λόγω γάμου κ.λ.π.
  2. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου από τα ΚΕΠ, επικυρώνεται και από τις Π.Υ. που εργάζονται οι συνάδελφοι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτησή σας να διευκρινίσετε ότι επιθυμείτε να αναγράφεται ο αριθμός σωματικής ικανότητας (Ι) διότι διαφορετικά η στρατολογία δεν τον αναγράφει!
  3. Απολυτήριος τίτλος σπουδών χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο σχολείο που έχει φοιτήσει είτε Δημοτικού, είτε Γυμνασίου, είτε Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΤΕΙ, ΑΕΙ κ.λ.π. Στη πιθανή προκήρυξη χρειάζεται είτε Δημοτικού είτε Γυμνασίου χορηγούνται και σχετικές βεβαιώσεις αντί τίτλου από τα αρμόδια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όσοι συνάδελφοι έχουν δημοτικό και φοιτούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να προσκομίσουν και την αντίστοιχη βεβαίωση.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης χορηγείται με αίτηση από τα ΚΕΠ και επικυρώνεται από τις Π.Υ. Παρότι έχει τα στοιχεία η Π.Υ. τα χρειάζεται εκ νέου λόγω αλλαγών (επιπλέον τέκνα, πολύτεκνοι κ.λ.π.).

Σχετικά με το ποινικό μητρώο (το δικαστικής χρήσης) δίνεται μόνο υπηρεσιακά στον φορέα απασχόλησης. Το Α.Π.Σ. δεν μπορεί να το χορηγηθεί λόγω του ότι δεν έχουμε εργασιακή σχέση τώρα με το Δημόσιο και ότι δεν υπάρχει προκήρυξη θέσεων για να μπορέσει να το χορηγηθεί. Θα το πάρει το Α.Π.Σ. μέσω προκήρυξης. Το γενικής χρήσης που χορηγούν τα ΚΕΠ δεν μας καλύπτει.

Όλα τα παραπάνω χαρτιά τα καταθέτουν οι συνάδελφοι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που απασχολούνται. Η πολιτική και φυσική ηγεσία τα χρειάζεται καθότι θέλουν να προχωρήσουν σε προκήρυξη θέσεων ακριβώς όσων συναδέλφων έχουν τα προσόντα για να μην υπάρξει κάλυψη επιπλέον θέσεων από πολίτες κ.λ.π. Αριθμός θέσεων δεν έχει οριστεί ούτε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο και μας διαβεβαίωσαν ότι οι βελτιώσεις είναι προς το καλύτερο και ότι το Άρθρο 4, παρ. Β για το εργατοτεχνικό προσωπικό των Δασαρχείων μπήκε εκ παραδρομής. Μας ενημερώσανε υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπ. ΠΡΟ.ΠΟ. ότι το νέο σχέδιο νόμου το αναζητούν διάφοροι «καλοθελητές» για να προβάλουν τις αντιρρήσεις τους.

Ο λόγος που πιεζόμαστε χρονικά είναι ότι όλοι θέλουμε να βγεί η προκήρυξη πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Επειδή μας ενημέρωσαν συνάδελφοι ότι διάβασαν «κάπου» στο internet για προκήρυξη 1.000 θέσεων, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι αριθμός θέσεων δεν έχει δοθεί στην ΠΟΣΠΥΔ και ότι επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης της Ομοσπονδίας είναι η www.pospid.gr οτιδήποτε άλλο δεν μας απασχολεί.

Μπορεί να γράφει και να διαβάζει ο καθένας ότι θέλει.

...

Σημ..

Έπειτα από επικοινωνία με τον πρόεδρο της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ διευκρινίστηκε ότι όσοι για οποιοδήποτε 'προσωπικό λόγο' δεν επιθυμούν να παραδώσουν τα σχετικά έγγραφα είναι ελεύθεροι να το πράξουν χωρίς να υπάρξει καμία << υπηρεσιακή επίπληξη >>.

...