Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Τέλος στο θέμα των 15ωρων

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΥΔ είχε εχθές συναντήσεις με την Ηγεσία του ΑΠΣ και τον ΟΜΕΔ.
Το θέμα που προέκυψε με τα 15ωρα διευθετήθηκε,
ισχύουν κανονικά οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από πέρυσι.
Φέτος θα υπογραφούν μόνο
νέες συμφωνίες για Υπηρεσίες που πέρυσι δούλευαν εφταμισάωρο και θέλουν φέτος να εργαστούν δεκαπεντάωρο.

.............