Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Γενική Συνέλευση ΣΕΠΟΠΕ

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου μας στην Τακτική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29-04-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αγ. Στεφάνου με θέματα.

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2010
  3. Προϋπολογισμός 2011
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΥΔ για το σχέδιο νόμου