Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

5/4/2011 - Ενημέρωση μελών

Το έμβλημα της ΠΟΣΠΥΔ

Συνάδελφοι,

Τελικά ο Ν.3938/31.03.2011 είναι πλέον γεγονός για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.

Θα ξαναγράψουμε πάλι κάποια γεγονότα που έχουν προηγηθεί ώστε να φτάσουμε στην παρούσα προκήρυξη που είναι αποτέλεσμα απόφασης του 6ου πανελλαδικού συνεδρίου της ΠΟΣΠΥΔ το 2008, τότε είχαν ψηφιστεί και από τις Γ.Σ. και από τα 30 Σωματεία μέλη της ΠΟΣΠΥΔ.

Ψηφίστηκαν τότε τα παρακάτω κριτήρια για την μονιμοποίηση:
go there :
http://pospid.gr/node/491