Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Δελτίο τύπου για την απόφαση του Αρ. Πάγου για τα 176€

Το έμβλημα της <span class=
Δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 588/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου/Τμήμα Β2, σύμφωνα με την οποία οι συμβασιούχοι πυροσβέστες δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ. Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους συμβασιούχους πυροσβέστες, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν καταθέσει αγωγές με τις οποίες διεκδικούν αναδρομικά το επίδομα των 176 ευρώ από το έτος 2002.
Η απόφαση δέχεται ότι «ο αποκλεισμός από την ειδική αυτή παροχή των συμβασιούχων πυροσβεστών για μόνο το λόγο ότι συνδέονται με το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος που επιβάλλουν και προστατεύουν την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων, διότι αποδεικνύεται ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ίδιους εργασιακούς χώρους και υπό τις αυτές συνθήκες με το συνδεόμενο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό, δηλαδή με εργαζομένους που ανήκουν στην αυτή κατηγορία και παρέχουν με τα αυτά προσόντα την ίδια και υπό τις αυτές συνθήκες εργασία, με μοναδική διαφοροποίηση μεταξύ τους το χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Εξάλλου, καταλήγει η απόφαση, δεν αποδεικνύεται ότι η διαφοροποίηση ως προς τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής παροχής επιβάλλεται από λόγους κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος».
Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για να γίνουν δεκτές από τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια οι αγωγές 5.500 συμβασιούχων πυροσβεστών υποχρεώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο στην καταβολή σημαντικών ποσών.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στη δίκη αυτή με το νομικό της σύμβουλο Χρήστο Νικολουτσόπουλο, η οποία έγινε καθ’ ολοκληρίαν δεκτή.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κων/νος Παπαντώνης δήλωσε ότι «Με την απόφαση αυτή δικαιώνεται για μία ακόμη φορά ο αγώνας των συμβασιούχων πυροσβεστών, αφού γίνεται δεκτό ότι οι αποδοχές μας δεν πρέπει να διαφέρουν από αυτές του μονίμου προσωπικού εφ’ όσον οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτές των μονίμων συναδέλφων μας».

Συνημμένο κείμενο
http://pospid.gr/sites/default/files/588-2011AP.pdf