Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΓΚΡΙΣΗ και από τον ΑΡΧΗΓΟ


Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες σε επικοινωνία του προέδρου της Π.ΟΣ.ΠΥ.Δ με τον Αρχηγό του Π.Σ , ο αρχηγός συμφώνησε με την πρόταση του Υπουργού κ. Ραγκούση να γίνει μια καινούργια σύμβαση ( 10 ετών 12μηνη ) για όλους .
Επίσης ενημερώθηκε για ότι συζητήθηκε στο γραφείο του κ. Ραγκούση και ο Υφυπουργός ΠΡΟ.τ.ΠΟ κ. Όθωνας και αναμένονται νέα ραντεβού για να διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο και το πλαίσιο που μπορούμε να υπαχθούμε μετά και την χθεσινή αλλαγή φορέα του Λιμενικού .
...........