Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3938/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π.Π.Υ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΝΔΙΑ


ΑΡ. ΠΡΩΤ : 15
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30/01/2014

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3938/2011 ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το θέμα της απορρόφησης των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης δε σας είναι άγνωστο καθώς πριν του παρόντος εγγράφου προηγήθηκαν μερικά ακόμη που μετά λύπης μας έγινε αντιληπτό ότι οι απαντήσεις σας όχι μόνο υπήρξαν φειδωλές αλλά ήταν και πιστά αντίγραφα μεταξύ τους.
Σε ένα ξεκάθαρο Νόμο όπως τον 3938/2011, αρνείστε πεισματικά να κατανοήσετε ότι η απορρόφηση του 50% είναι πραγματικότητα και ως Νόμο οφείλετε να τον εφαρμόσετε. Προβλέπεται η απορρόφηση του 50% των Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από τον ήδη υπάρχον πίνακα σε αναλογία των κενούμενων οργανικών θέσεων έτσι όπως αυτά προκύπτουν κατ' έτος.
Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι καθώς τελικά γίνεται αντιληπτό ότι οι νομικοί σύμβουλοι-συνεργάτες σας που απαντούν και στα έγγραφά μας εθελοτυφλούν. Σας παραπέμπουμε λοιπόν στο πρακτικό ( Άρθρο 40 παρ.1 του Κ.τ.Ε ) της Βουλής των Ελλήνων κατά την ΙΓ΄περίοδο ( Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ) , στη σελίδα 29 με όνομα αρχείου CIEP0228.SR1 , όπου σε ερώτηση του Κ. Αντώνη Σκυλλάκου , ο τότε Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αποσαφηνίζει πλήρως τι ακριβώς εννοεί με το 50% κάλυψη των κενούμενων οργανικών θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ακόμα πιο συγκεκριμένα:
" Κύριε Σκυλλάκο, να σας διευκρινίσω. Θα προκηρυχθούν 4.000 θέσεις Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης. Από του χρόνου , μετά την πρόσληψη δηλαδή των 4.000 , από τα οργανικά κενά που θα έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, το 50% θα τροφοδοτείται από τη λίστα των αποτελεσμάτων της προκήρυξης που ισχύει για 3ετία, όπως ορίζει ο νόμος και το άλλο 50% θα πάει στη δυνατότητα να προκηρύσσει το Πυροσβεστικό προσωπικό σε συγκεκριμένες ειδικότητες για μόνιμο προσωπικό όπως θεωρητικά κάνει μέχρι τώρα . Άλλο το 4.000 και άλλο το 50% των κενούμενων οργανικών θέσεων μετά τους 4.000."
Και ο Νόμος στον οποίο αναφερόταν ο Υπουργός είναι ο 3938/2011, αποκλειστικά για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Κατανοητά μέχρι εδώ υποθέτουμε......Αναζητώντας λοιπόν τον 3938/2011, η αναφορά του Κου Υπουργού Μανώλη Όθωνα μας παραπέμπει στο Άρθρο 15 παράγραφος 6.
<<.........Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη. Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψης τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Με εξαίρεση των αριθμό των προσλαμβανομένων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατ' έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μονίμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψή τους έτος..........>>

Σας επισυνάπτουμε τα πρακτικά της Βουλής και της διαρκείς Επιτροπής της Βουλής τα οποία σχετίζονται με την επεξήγηση της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 .

Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε ενέργειες απορρόφησης των επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης όπως αυτό ορίζεται από τον 3938/2011
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και αναμένουμε ενέργειες και ενημέρωση μας .

Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ