Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να πάνε στο διοικητικό εφετείο Αθηνών που είναι:
Ριανκουρ Λουιζης 87 Αθήνα (Αμπελόκηποι) 2106962341 και να ζητήσουν τον ΑΚΥΡΩΤΙΚΌ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ που κατατέθηκε στις 10/02/2012 και πήρε αρ.πρωτ.ΑΚ1533
                                 

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ
  • Φωτοτυπία την ταυτότητα του ΠΠΥ 
  • Φωτοτυπία το απολυτήριο στρατού που να αποδεικνύει ότι είσαι Ι2,Ι3,Ι4 και έχεις έννομο συμφέρον
Υ.Γ. ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ ΈΦΤΑΣΕ ΛΟΙΠΌΝ Η ΏΡΑ ΝΑ ΜΆΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΜΑΣ 
        ΟΔΉΓΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΗΜΕΊΟ.ΚΑΛΌ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΠΆΜΕ ΌΛΟΙ ΝΑ ΠΆΡΟΥΜΕ 
        ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΆ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ "ΣΥΝΑΔΈΛΦΩΝ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 
αναδημοσίευση : http://firefighterscycladon.blogspot.com/
.....................................................................................................................................