Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6 ΜΑΙΟΥ 2012

Έπειτα από επείγουσα διαταγή του Αρχηγού Π.Σ. ¨¨
Οι Διοικητές και οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Σώματος να θέσουν σε Επιφυλακή το σύνολο του Πυροσβεστικού Προσωπικού - Μόνιμοι και Πενταετούς Υποχρέωσης - την 6η Μαΐου 2012 από την 7:30 το πρωί ...