Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΔυστυχώς μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί αρκετές ενστάσεις και απ ότι ακούγεται ο καθένας ζητάει το μακρύ του και το κοντό του..
Κατά την δική μου άποψη και ερμηνεύοντας τους νόμους περί προσλήψεων στο Δημόσιο πιστεύω σε αυτή την Φάση για Τρία θέματα θα μπορούσε ασκηθεί ένσταση :

1 ) Έλεγχος για τυχόν διόρθωση της βαθμολογίας του υποψηφίου λόγω λάθους .
2 ) Το δίπλωμα οδήγησης Γ να υφίσταται 6 μήνες πριν και το Δ-Ε 3 μήνες πριν την έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών της προκήρυξης .
3 ) Έλεγχος στα απολυτήρια Λυκείου , Γυμνασίου και Δημοτικού ..

Όσον αφορά για τα Ι5-Ι4-Ι3 , ποινικά και ιατρικά έχουν την δυνατότητα οι υποψήφιοι να υποβάλουν ενστάσεις ή και μηνύσεις αργότερα όταν θα βγει ο δεύτερος πίνακας και εφόσον έχουν υπόνοιες για παρατυπίες ...