Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΠΟΣΠΥΔ

........

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΥΔ μετά το 8ο Συνέδριο έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος : Παπαντώνης Κων/νος
  2. Γεν. Γραμματέας : Φαραντάκης Αλέξανδρος
  3. Αναπλ. Πρόεδρος : Κωνσταντουδάκης Διονύσης
  4. Β' Αναπλ. Πρόεδρος : Γουρδουράκος Γεώργιος
  5. Ταμίας: Μουστάκας Κίμων
  6. Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων : Ντόντουλος Σέλευκος
  7. Γρ. Οργανωτικού : Καζαντσίδης Νίκος
  8. Αναπλ. Γραμματέας : Σοφός Γεώργιος
  9. Αναπλ. Ταμίας : Καραδημητρίου Αντώνης
  10. Μέλη: Παπαναστασίου Γιάννης , Χατζηγιαννάκης Μανώλης , Καστανίδης Γεώργιος , Πυργιώτης Απόστολος
.....