Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πρόσληψη 225 μονίμων πυροσβεστών εκ των 725


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ πρόσληψης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τους 225 εκ των 725 επιτυχόντες Δόκιμους Πυροσβέστες.
Οι προσπάθειες μας επί 2 περίπου χρόνια για ταυτόχρονη κάλυψη του 50% των κενών οργανικών θέσεων του ΠΣ από την λίστα επιλαχόντων ΠΠΥ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3938, δεν έχουν καρποφορήσει και έτσι η κάλυψη κενών θέσεων θα γίνει προς το παρών, μόνο από τους 725 επιτυχόντες Δόκιμους Πυροσβέστες.
Από την μεριά μας θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να πραγματοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας, για απορρόφηση όλων των επιλαχόντων συναδέλφων.
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι, όταν θέλουν πολιτική και φυσική ηγεσία, ξεπερνιούνται μνημονιακές δυσκολίες – δικαιολογίες και έρχονται τα αποτελέσματα που επιδιώκουν.
Ανάμεσα στους πρώτους 225 υπολογίζεται ότι υπάρχουν 45-50 ΠΠΥ και από τις 2 κατηγορίες (εποχικών – πολιτών).
Από πληροφορίες μας η κατανομή θα γίνει ως εξής:
Α κατηγορία 12
Β κατηγορία 63
Γ κατηγορία 122
Δ1 κατηγορία 4
Δ2 κατηγορία 6
Ε1 κατηγορία 5
Ε2 κατηγορία 5
ΣΤ κατηγορία 1
............................
Αντε με το καλό Γιώργο ,,, και Αρχηγός