Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Κλήρωση 71 επιλαχόντων με 40 μόρια

Κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων επί του Πίνακα Εποχικών Πυροσβεστών για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα .
Για πίνακα ονομάτων πατήστε  ΕΔΩ