Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Εξώδικο ΠΟΕΥΠΣ για εκλογική αποζημίωση


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΟΧΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Με επιφύλαξη νομίμων δικαιωμάτων

Της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 57 ΤΚ 10437) δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΟΕΥΠΣ»
νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.
2. τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη Μπονάτσο, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα.

Με σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων αποφασίστηκε η χορήγηση αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, για την εκ μέρους τους παροχή έκτακτης εργασίας στο πλαίσιο των εκλογών της 6ης.5.2012 και 17ης.6.2012.

Μέχρι σήμερα ουδέν ποσό έχει καταβληθεί στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η άνω εκλογική αποζημίωση κατεβλήθη ήδη προς τους υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, θεωρούμε ότι η καθυστέρηση της καταβολής προς τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος είναι υπαίτια, αδικαιολόγητη, κακόπιστη και αυθαίρετη, αγγίζουσα τα όρια του εμπαιγμού, αν μάλιστα συνυπολογιστεί και το ελάχιστο ύψος της εκλογικής αποζημίωσης που προβλέπεται. Επιπρόσθετα η καθυστέρηση της καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης αποτελεί εκδήλωση αδιαφορίας για την έστω πρόσκαιρη οικονομική ανακούφιση των υπαλλήλων του Π.Σ. που σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δίνουν καθημερινά την υπηρεσιακή τους μάχη στις πυρκαγιές για την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Κατόπιν αυτών σας οχλούμε περί την άμεση καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και σας καλούμε, με τη λήψη εκ μέρους καθενός από εσάς που απευθύνεται η παρούσα, κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας ,στην άμεση καταβολή της.

Επειδή και πάλι διαμαρτυρόμαστε για την παράνομη και κακόπιστη συμπεριφορά σας έναντι των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδόσεις νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Με εντολή του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ