Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΠΟΣΠΥΔ - Περί μισθοδοσίας πενταετών

Από σήμερα 5/4 άρχισαν να πιστώνονται οι μισθοί Φεβρουαρίου - Μαρτίου στους λογαριασμούς των ΠΠΥ. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που έχουν οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την μισθοδοσία (πχ προϋπηρεσίες, μισθολόγιο, επιδόματα, ασφαλιστικά κλπ) να τις υποβάλλουν με e-mail στο pospid@gmail.com ώστε να ζητηθούν οι ανάλογες επίσημες απαντήσεις από το σχετικό τμήμα του ΑΠΣ.
...............
ΣΗΜ.
Κανονικά οι υπηρεσίες έπρεπε να έχουν στείλει τις τριετίες και τις πενταετίες χρόνου προϋπηρεσίας στο σύστημα ώστε να πληρωθείτε σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο ...
Με κάθε πληρωμή πρέπει να εκδίδεται και μηχανογραφικό αναλυτικό μισθολόγιο του μήνα ώστε να γνωρίζεται ακριβώς τις κρατήσεις ..
Πιέστε το 2ο γραφείο να αποστείλει σωστά τις προϋπηρεσίες και να παραλαμβάνεται σωστές αποδείξεις ...
Επικοινωνία με τα σωματεία και την Ομοσπονδία για να τρέξει το Θέμα...
Ζητήστε να πάρετε επίσημο απολυτήριο Σχολής και όχι για κάτι φωτοτυπίες που μου αναφέρεται κάποιοι συνάδελφοι ..
Και μήν ξεχνάται ΕΧΕΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ )