Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΟΙ 5ΕΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων:

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 4
Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 4
Αρχιπύραρχοι 18
Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 43
Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής) 93
Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης) 1
Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 113
Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 4
Πυραγοί (παραγωγικής σχολής) 189
Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 7
Υποπυραγοί − Ανθυποπυραγοί
(παραγωγικής σχολής) 864
Υποπυραγοί − Ανθυποπυραγοί
(σχολής μετεκπαίδευσης) 47
Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής) 214
Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) 2.892
Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής)
− Πυροσβέστες 3.909
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 4.000.»
.........................
Παρότι είχα κάποιες μικρο προστριβές στο παρελθόν με την Ομοσπονδία δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο εκτός από ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ που κατάφερε και το πέρασε σε Νόμο ..