Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Ορκομωσία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στην 1η ΕΜΑΚ - Μαγούλα

Ενώπιον του διοικητή ΑρχιΠυράρχου Δημητρακόπουλου Χρήστου και αξιωματικών της 1ης ΕΜΑΚ ορκίστηκαν χθες στην Μαγούλα Αττικής οι 5ετές πυροσβέστες της 1ης ΕΜΑΚ , μέλη του Σωματείου Μεγάρων και το προεδρείο της Π.Ο.Π.ΠΥ.Δ