Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Μπούφος (Bubo bubo)Είναι το μεγαλύτερο νυχτόβιο αρπακτικό της Ευρώπης.
Είναι επιδημητικός και συχνά δεν απομακρύνεται από την περιοχή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Ζει σε μεγάλη ποικιλία βιοτόπων σε όλη τη επικράτεια και σε υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας έως και την αλπική ζώνη.
Φωλιάζει συνήθως σε μικρές σπηλιές σε βράχια, αλλά και σε κουφάλες παλιών δέντρων σπανιότερα δε και σε εγκαταλειμμένες φωλιές άλλων πουλιών.
Προτιμά κοντά στη περιοχή φωλιάσματος να υπάρχει πυκνή βλάστηση.
Ζει μοναχικός.
Τρέφεται με μικρά και μεσαίου μεγέθους θηλαστικά (τρωκτικά, λαγούς, σκαντζόχοιρους) και πουλιά ακόμη και μεγάλου μεγέθους.

............
σημ.
Ακόμη σύμφωνα με μή επιβεβαιωμένες πληροφορίες είναι αλλεργικός σε Στρατηγούς και πάσης φύσεως υψηλόβαθμους βαθμοφόρους μεγαλοιδεάτες .....