Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 05/06/2015 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Τηλ. 6948 401282 Φαξ: 2510 611302 email : ipapanast@gmail.com

Αθήνα 08/06/2015

ΠΡΟΣ : 1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
2. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 05/06/2015 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/6/2015 είχε στην ημερήσια διάταξη τα εξής θέματα προς συζήτηση :

1. Αντικατάσταση Ταμία λόγω παραίτησης
2. Οικονομικά Θέματα και
3. Διάφορα

1) Την θέση του Ταμία μετά την παραίτηση του κ. Παπαντώνη αναλαμβάνει το πρώην μέλος του Δ.Σ ο κ. Γουρδουράκος .

2) Οικονομικά θέματα , η όλη συζήτηση αφορούσε μόνο την καταβολή συνδρομών των Σωματείων στην Ομοσπονδία και τέθηκαν ως καταληκτικές δύο ημερομηνίες αυτή της 30/06/2015 και η 10/09/2015

Η πρώτη ημερομηνία αφορά Σωματεία τα οποία έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη παρακράτηση τον Φεβρουάριο και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη μισή συνδρομή τους, κατά άτομο, μέχρι και 30.06.2015, ημερομηνία που αναφέρεται στο καταστατικό.

Η δεύτερη αφορά όλα τα Σωματεία και είναι η καταληκτική προθεσμία εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής των Σωματείων προς την Ομοσπονδία .

Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δεν ανταποκριθεί στις παραπάνω προθεσμίες καταβολής του συνόλου ή μέρους της συνδρομής, θα εφαρμοστούν εις βάρος του οι ισχύουσες αποφάσεις και διατάξεις.

3) Στα Διάφορα

 Ενημέρωση για την πορεία των ελέγχων που πραγματοποιεί η Οικονομική Επιτροπή.

 Η εγγραφή του Σωματείων

 Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας :

• Για τις ενέργειες που έγιναν για την πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

• Τις συναντήσεις με τον Αναπλ. Υπουργό κ. Πανούση καθώς και με τον Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας κ. Μαυρόπουλο.

• Τη συνάντηση με το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ.

 Παρουσίαση του εγγράφου - σχεδίου Κ.Υ.Α. της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας για την εισήγηση του επαγγέλματος Β.Α.Ε .

 Εκκρεμότητες αποζημιώσεων από Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

 Ενημέρωση για την απόφαση του Ειρηνοδικείου Μεγάρων όπου έκανε δεκτή την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων της Ομοσπονδίας

 Ενημέρωση για την καταβολή πρόστιμου 500,00 ευρώ προς την Ομοσπονδία μας για την μη καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ .

Το Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και διήρκεσε 2,5 ώρες .
Αυτά άλλωστε ήταν τα μόνα σοβαρά θέματα που ήθελε το προεδρείο να συζητηθούν στο Δ.Σ. προς ενημέρωση και των υπολοίπων μελών και όχι αυτά που θα περίμεναν οι συνάδελφοι πραγματικά να συζητηθούν .

Σας γνωρίζω ότι σαν μέλος του Δ.Σ. θεωρώ ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν ήταν επαρκή καθώς δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνονται θέματα με το χαρακτηρισμό «ΔΙΑΦΟΡΑ» σε ένα Δ.Σ. που διεξάγεται 6 μήνες μετά το προηγούμενο. Όταν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, υπάρχουν καινούρια δεδομένα όπως η αλλαγή Κυβέρνησης , διαφορετική προσέγγιση των εργασιακών μας θεμάτων και νέα δεδομένα για τα εργασιακά μας θέματα.

Θεωρώντας ότι στο Δ.Σ. Ομοσπονδίας θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης και όχι μερικώς , όπως έγινε από πλευράς προεδρείου , με το συγκεκριμένο τρόπο διατύπωσης των θεμάτων προς συζήτηση .
Κατανοώντας ο καθένας με μια απλή ανάγνωση ότι η επιλογή θεμάτων είχε κριτήριο να αναδείξει μόνο τα θετικά ( κατά την άποψή τους πάντα ) και να αποκρύψει τα αρνητικά της νέας διοίκησης. Θετικά τα οποία δεν σχετίζονται με την παραγωγή έργου που αφορούν επίλυση εργασιακών προβλημάτων τα οποία έχουν συσσωρευτεί .

Για τους παραπάνω λόγους απέστειλα τέσσερις θεματικές ενότητες που αφορούν τα Οργανωτικά - Θεσμικά όργανα - Διοίκηση - Εργασιακά θέματα της Ομοσπονδίας με υποερωτήματα για το καθένα και ζήτησα να συμπεριληφθούν στα θέματα ημερήσιας διάταξης και να συζητηθούν .
Προφασιζόμενοι, την «έλλειψη χρόνου» και με την αιτιολογία ότι τα θέματα ήταν πολλά, δεν κατέστη δυνατό να συζητηθούν και μεταφέρθηκαν για το επόμενο Δ.Σ. όποτε αυτό γίνει … στο τέλος ζήτησα επί των θεμάτων που είχα θέσει να μου δοθούν έστω και μονολεκτικές απαντήσεις από τις οποίες θα υπήρχε μια γενική εικόνα κάτι που δεν έγινε επίσης δεκτό !!!


Οπότε ότι απαντήσεις που έλαβα επί των θεμάτων που έθεσα ήταν μετά τη λήξη του διοικητικού συμβουλίου και είναι οι παρακάτω ( ο χρόνος ήταν περιορισμένος για το Δ.Σ, άφθονος απουσία των υπολοίπων μελών) :

 Τροποποίηση του Καταστατικό Ομοσπονδίας

Ενώ το καταστατικό έχει εγκριθεί δεν δόθηκε στο υπόλοιπο Δ.Σ. ώστε να λάβει γνώση για τις ακριβείς τροποποιήσεις του. Υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να μείνει κρυφό
Εφαρμογή του νέου τροποποιημένου καταστατικού στο παρόν Δ.Σ. με την ψηφοφορία μέσου εξουσιοδότησης μελών που απουσίαζαν από το Δ.Σ. Άντε και την επόμενη φορά το Δ.Σ. μέσω διαδικτύου .

 Οικονομικά θέματα

Ουδεμία αναφορά για την μη ύπαρξη της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2014
Ουδεμία αναφορά για τον Απολογισμό του 2014 που είναι σε εκκρεμότητα .
Καμία ενημέρωση για αυτή την εκκρεμότητα , καμία αναφορά για τη δέσμευση του προεδρείου προς τους συνέδρους , ότι θα ενημερωθούν τα Σωματεία για το αν έχει τακτοποιηθεί ή όχι η εκκρεμότητα μέσω email.
Απειλές διαγραφών Σωματείων σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής η αδυναμίας καταβολής συνδρομών.

Τελικά από διαμαρτυρίες τα πρακτικά Δ.Σ. του 2014 καθαρογράφτηκαν και δόθηκαν προς υπογραφή μετά από ενάμιση χρόνο για να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας . Αλλά μερικώς γιατί …
Είναι περασμένες μόνο οι αποφάσεις έτσι όπως βολεύουν και χωρίς την αιτιολογία … Η αιτιολογία είναι απομαγνητοφωνημένη στον υπολογιστή για ευνόητους λόγους … κρύβουμε αυτά που δεν μας βολεύουν και επικαλούμαστε τον υπολογιστή όταν ζορίσουν τα πράγματα.
Φυσικά τα απομαγνητοφωνημένα δεν υπογράφονται και ο νοών νοητό.

 Εργασιακά θέματα

Καμία απολύτως αναφορά για τα εργασιακά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα , παρά μόνο για τις κινήσεις που έγιναν , χωρίς το αποτέλεσμα αυτών και για τις όποιες ενέργειες πρόκειται να γίνουν από πλευράς Ομοσπονδίας , ώστε να υπάρχει μια υποτυπώδη ενημέρωση του Δ.Σ.
Μόνο προτροπές προς τα Σωματεία να ασκήσουν πιέσεις γενικά και αόριστα , για ποια θέματα και τέλος να υπάρχει πάντα η ετοιμότητα για πάν ενδεχόμενο … Αυτή η ετοιμότητα ειδικά εδώ και δυο χρόνια … ούτε στη Θεσσαλονίκη δεν παρέστη το προεδρείο όπως άλλες φορές …
Δεν θα έπρεπε ύστερα από τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις ανακοινώσεις του Τμήματος των Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α για τα εργασιακά θέματα του κλάδου μας , να γίνει σε πρώτη φάση μια συζήτηση σε επίπεδο Ομοσπονδίας ;
Δεν θα έπρεπε να καθοριστούν οι κινήσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν για να ανατραπούν αρνητικές συνέπειες που αφορούν την ομογενοποίηση και τους επιλαχόντες , από την υπαναχώρηση των αρχικών προεκλογικών δεσμεύσεων ;
Μας παρουσιάσατε το έγγραφο - σχεδίου Κ.Υ.Α. της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου για το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας που μας κατατάσσει στην 1η κατηγορία των 150,00 ευρώ. Στάχτη στα μάτια των συναδέλφων … για ποιο επίδομα μιλάτε αυτό που δεν λαμβάνει κανένας …. Για ποιο έγγραφο μιλάτε για αυτό που παρουσιάσατε στο Δ.Σ. αλλά δεν το δίνετε … με την πρόφαση ότι το λάβατε δια της πλαγίας .
Εφόσον κινήσατε την όποια διαδικασία για το εν λόγω επίδομα , θα έπρεπε επίσημα με έγγραφό σας να ζητήσετε τις όποιες εξηγήσεις για την μη καταβολή του … και να παραδεχθείτε τις λάθος κινήσεις σας και όχι να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα .
Αυτός θα είναι στο εξής ο τρόπος αντιμετώπισης των όλων θεμάτων που μας απασχολούν από το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο ;

 Διοίκηση Ομοσπονδίας

Τα προβλήματα δεν λύνονται με μονομερείς αποφάσεις , χωρίς ενημέρωση , χωρίς συζήτηση , χωρίς προτάσεις , χωρίς στόχο .
Παρά τις έγγραφες ( κατόπιν υπόδειξης του κ. Κωνσταντουδάκη κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ) οχλήσεις μας προκειμένου να μας αποστείλετε το βιντεοσκοπημένο υλικό του Συνεδρίου , αδιαφορήσατε επιδεικτικά.. Τότε για τους λόγους ότι δεν το είχατε στη διάθεσή σας και τώρα για τους λόγους ότι βρίσκεστε σε δικαστική διαμάχη. «Καθαρός ουρανός , αστραπές δε φοβάται», λέω εγώ. ‘Άλλωστε είχατε ήδη ξεκινήσει τη νομική διαδικασία ( μην εξαπατάτε τους συναδέλφους ότι ήταν απόφαση Συνεδρίου ή Δ.Σ ή… ή… ) πριν την έναρξη του Συνεδρίου… Οπότε … Φόβος; Γιατί;
Η Ομοσπονδία ως Δευτεροβάθμιο Όργανο, δεν είναι το τσιφλίκι κανενός. Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνετε ολικώς και όχι μερικώς και επιλεκτικά τα μέλη που την απαρτίζουν. Τα χρόνια του αποφασίζω και διατάζω έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί και οιαδήποτε ενέργεια υπενθυμίζει και επαναφέρει αυτές τις διαδικασίες - εμμέσως πλην σαφώς - θεωρείται απαράδεκτη και ανάρμοστη σε όσους εκπροσωπούν εργαζόμενους. Αλλάξτε λοιπόν την τακτική αυτή γιατί όχι μόνο θα βρείτε βράχια ( για να είμαστε και στο πνεύμα της εποχής ! ) αλλά θα κληθείτε να απολογηθείτε για όσα δεν πράξετε ενώ είχατε την ευχέρεια να το κάνετε.
Αν το προεδρείο της Ομοσπονδίας θέλει να συνεχίσει να ακολουθεί την πεπατημένη της μη ενημέρωσης ή της επιλεκτικής ενημέρωσης μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατ επέκταση των Σωματείων μελών , συνεχίζοντας έτσι την εφαρμογή νεοφερμένων τακτικών που εφεύρει και πέρασε στο καταστατικό της .

Θέλω να τους πληροφορήσω , ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων δεν θα μπορέσουν να παράξουν κανένα απολύτως έργο , γιατί απλά χρόνο συν το χρόνο όλοι αρχίζουν να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται , με απειλές περί διαγραφών και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων δεν μπορείς να επιβληθείς , παρά μόνο στον εαυτό σου .

Ορθό είναι να τονίζεις τις υποχρεώσεις των Σωματείων μελών σου , αλλά πρώτα θα πρέπει να είσαι εσύ εντάξει απέναντι σε αυτά και όχι να ζητάς από τους άλλους να τηρήσουν αυτά που εσύ ως Ομοσπονδία δεν σέβεσαι .
Σύντομα θα καταλάβουν ότι με αυτό τον τρόπο λειτουργίας θα εκπροσωπούν μόνο τους εαυτούς τους .

Για την Α.Π.Π.Υ.Σ. ο Επικεφαλής του Συνδυασμού
& μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Παπαναστασίου Ιωάννης

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
...........
sx. Αλήθεια ? πως υπογράφει ενα χρόνο τώρα τις πράξεις του Δ.Σ ο γραμματέας της ομοσπονδίας που αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμος πυροσβέστης και δεν είναι 5ετής 
Αν δεν με απατά η μνήμη μου η ομοσπονδία είναι 5ετων και συμβασιούχων πυροσβεστών και αν θυμάμαι καλά  το ορίζει το καταστατικό της . 
Δεν έχω τίποτα προσωπικό με το παλληκάρι και πιστεύω κάνει καλά την < δουλειά > του ,
αλλά μήπως βγούνε άκυρες όλες οι αποφάσεις και τα Δ.Σ της ομοσπονδίας ;;;