Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Προς Σωματεία Μέλη της Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π και Αντιπροσώπους αυτών


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 322 Μέγαρα: 18/12/2013
Προς:
Σωματεία Μέλη και
Αντιπροσώπους αυτών

Συνάδελφοι,
Παρακαλούμε τα μέλη των Δ.Σ. να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους τους ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί στα Μέγαρα στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή.
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει καταστατικού μέχρι πέντε μέρες το αργότερο πριν το Συνέδριο πρέπει όλοι να έχετε καταθέσει τα έγγραφα που σας ζητούνται για τη συμμετοχή στο Συνέδριο καθώς και υποψηφιότητες για εκλογή αντιπροσώπων στη Γ.Σ.Ε.Ε., Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να μας έχουν κατατεθεί τρεις μέρες πριν το Συνέδριο. Σε περίπτωση αναπληρώσεων αντιπροσώπων αποστείλετε μέσα στις προθεσμίες αυτές τα ονόματα των αναπληρωτών αντιπροσώπων.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
- Οικονομικός Απολογισμός 2013.
- Ψήφιση προϋπολογισμού 2014.
- Τρέχοντα θέματα (εργασιακά θέματα, Υπηρεσιακά Συμβούλια, Αναδιάρθρωση κ.λ.π.)
- Εκλογές.
Οι σύνεδροι θα πρέπει όλοι να έχουν μαζί τους την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ τους ταυτότητα.
Τα Σωματεία να αποστείλουν και τις τροποποιήσεις των Καταστατικών τους και τα Πρακτικά Εκλογών τους.
Τα Σωματεία που δεν έχουν αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα το αργότερο μέχρι 10/01/2014 αποκλείονται από το Συνέδριο.

Με τιμή
για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας

   -Ο-                                     -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ