Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 11ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ :(246/03 1924 ΕΜ 278/03)ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΕΥΘYΝΣΗ : ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ Τ.Κ 69100 ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ : 25510 38371 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Blog : pyrosvestesamth.blogspot. E mail : ipapanast@gmail.com

ΠΡΟΣ : 1. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
2. ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 24 ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 22/01/2015

Συνάδελφοι

Διανύοντας την τέταρτη μέρα μετά το πέρας των εργασιών του 11ου Έκτακτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας , και περιμένοντας την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ομοσπονδία να ενημέρωση τα μέλη της για τα αποτελέσματα εργασιών , αλλά και τις αποφάσεις του Εκτάκτου Συνεδρίου .

Διαπιστώνουμε με τα λύπης ότι η ενημέρωση μελών που έχει αναρτηθεί , πέραν του ότι είναι σύντομη είναι και ελλιπές γιατί στέκεται μόνο σε αυτά που θέλει να αναδείξει και προσπερνά εν συντομία με χαρακτηρισμούς του τύπου (Εάν εξαιρέσουμε κάποιες στιγμές έντασης και αντιπαραθέσεων που δημιουργήθηκαν για ασήμαντους λόγους και που δεν ενδιέφεραν κανέναν Σύνεδρο, οι υπόλοιπες εργασίες κύλησαν ομαλά) χωρίς να εξηγεί γιατί αυτές οι αντιπαραθέσεις και από που συμπεραίνεται ότι ήταν για ασήμαντους λόγους και δεν ενδιαφέρουν τους συνέδρους .

Προφανώς είναι ασήμαντοι λόγοι , η τροποποίηση του καταστατικού , οι διατάξεις άρθρων που σκοπό έχουν τη διαγραφή εκλεγμένων μελών από το Δ.Σ. με συνοπτικές διαδικασίες , η μη ενημέρωση , οι μονομερές αποφάσεις του προεδρείου για σημαντικά θέματα , η μη συμμετοχή αντιπροσώπων και Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας στο Συνέδριο.

Προς τι η κάμερα η οποία τραβούσε τις εργασίες του Συνεδρίου , αλλά καμιά δημοσιεύσει του βίντεο με τις ερωτήσεις των συνέδρων προς τον Αρχηγό και το προεδρείο αλλά και τις απαντήσεις αυτών , την ψήφιση των υπό τροποποίηση άρθρων , τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις των Συνέδρων , μήπως είναι προς επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν ( οι στιγμές έντασης και αντιπαραθέσεων που δημιουργήθηκαν για ασήμαντους λόγους και που δεν ενδιέφεραν κανέναν Σύνεδρο ) και να παίξουν μόνο αυτά που μας βολεύουν.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα παρακάτω :

1. Τους λόγους σύγκλησης Εκτάκτου Συνεδρίου και όχι τακτικού, μιας και η ημερομηνία διεξαγωγής συμπίπτει με αυτές των Τακτικών Συνεδρίων που γινότανε τα προηγούμενα έτη.

2. Ποιός ο αριθμός σήμερα των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας

3. Πόσα Σωματεία συμμετείχαν στο Συνέδριο

4. Πόσα Σωματεία είχαν δικαίωμα ψήφου

5. Ποιός ο αριθμός των αντιπροσώπων που συμμετείχαν

6. Γιατί το περιεχόμενο των άρθρων προς τροποποίηση έγινε γνωστό στο υπόλοιπο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την τελευταία στιγμή στης 17/1/2015 δηλαδή την προηγούμενη ημέρα του Συνεδρίου και όχι προγενέστερα ώστε να υπάρχει χρόνος ανάγνωσης των άρθρων και κατανόησης αυτών, εφόσον υπάρχει η κατάλληλη οργάνωση και η δυνατότητα αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα προσωπικά email , όπως διαφήμιζε και καυχιόνταν το προεδρείο.

7. Γιατί το περιεχόμενο των άρθρων προς τροποποίηση δεν έγινε επίσης γνωστό προγενέστερα του Συνεδρίου και στα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email των Σωματείων , ώστε με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους αντιπρόσωπους τους , για τα άρθρα προς τροποποίηση που τέθηκαν προς ψηφοφορία .

8. Γιατί υπήρχε ένας φάκελος ανά Σωματείο και όχι ανά αντιπρόσωπο , ώστε να δοθεί η δυνατότητα έστω και την τελευταία στιγμή , να έχει εικόνα ο κάθε αντιπρόσωπος για το τι ψηφίζει όσον αφορά ( Άρθρα προς τροποποίηση - Διοικητικό Απολογισμό – Οικονομικό Προϋπολογισμό - Οικονομικό Απολογισμό )

9. Γιατί έγγραφα τις Ομοσπονδίας έγιναν γνωστά την ημέρα του Συνεδρίου με τους Αριθ. Πρωτ. 165 4/6/2014 - 183 6/6/2014 – 329 9/9/2014 – 606 9/1/2015 και όχι την ημέρα αποστολής τους προς τους αποδέκτες ή και μεταγενέστερα μέσω στα email των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Σωματείων μελών , ώστε να γνωρίζουν το περιεχόμενο τους που μας αφορά άμεσα .

10. Γιατί κάποιες αποφάσεις του προεδρείου πάρθηκαν μονομερώς , χωρίς καν την ενημέρωση αλλά και την συγκατάθεση των υπολοίπων εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας , για θέματα σοβαρά που αφορούν όλο το Δ.Σ. ( για την εύρυθμη λειτουργία - προάσπιση κύρους της Ομοσπονδίας όπως αυτά απορρέουν από το καταστατικό ) έχοντας λόγο αλλά και δικαίωμα ψήφου στις όποιες αποφάσεις της , αλλά και την ίδια ευθύνη απέναντι στους αντιπροσώπους που μας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους , αλλά και σε όλους τους συναδέλφους Πανελλαδικά που εκπροσωπούμε.

11. Θα αναλάβει την ευθύνη το προεδρείο για τις όποιες αποφάσεις πήρε μονομερώς , χωρίς να ενημερώσει και να θέσει σε ψηφοφορία σημαντικά θέματα προς έγκριση ή απόρριψη από το υπόλοιπο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας , όπως όφειλε.


Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            H Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ