Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Τελετή Παράδοσης του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ στον νέο Υπουργό


Παρευρέθηκαν το προεδρείο του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒ/ΧΩΝ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ  στην παραλαβή παράδοση τουΥΠ ΠΡΟ.ΠΟ καθώς και η ηγεσία του ΑΠΣ και όλων των σωμάτων ασφαλείας .