Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ 1ης ΕΜΑΚ Π.Π.Υ


1ης ΕΜΑΚ
Υπερωριακή εργασία   = 120 ώρες για 100 άτομα
Νυχτερινή  εργασία      = 184 ώρες για 100 άτομα
Κυριακές-Εξαιρέσιμες  = 105 ώρες για 100 άτομα