Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση από το Δικηγορικό ΓραφείοΧ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ● Φ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ● Π. ΚΑΜΠΙΤΗΣ ● Δ. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ

Γ΄ Σεπτεμβρίου & Αβέρωφ 11, 104 33 Αθήνα ● Τηλ.: 210 82 51 555 ● Fax. 210 82 51 179

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Προς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

(Α) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου από το Ειρηνοδικείο Άρτας η υπ’ αρ. 551/2013 απόφαση, η οποία είναι η πρώτη απόφαση πανελλαδικώς που δικαιώνει πρώην συμβασιούχους πυροσβέστες σε υπόθεση διεκδίκησης αναδρομικών ποσών λόγω ίσης μεταχείρισης με το μόνιμο προσωπικό. Η υπόθεση αφορούσε τέσσερις συναδέλφους σας, στον καθένα εκ των οποίων επιδικάστηκε χρηματικό ποσό ύψους από 16.000 € έως 19.000 €. Η απόφαση μάλιστα έχει κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή. Πρόκειται για σημαντική επιτυχία καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δικαστική ευδοκίμηση της υπόθεσης.
Εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος θα καταθέσουμε σχετική αγωγή για λογαριασμό όσων πυροσβεστών μας έχουν αναθέσει αντίστοιχη εντολή και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ποσά που θα διεκδικεί ο καθένας σας.
(Β) Σχετικά με το επίδομα των 176 €, σας έχουμε αποστείλει ηλεκτρονικώς, προκειμένου να ενημερώσετε τα Σωματεία και τα φυσικά σας μέλη, πίνακα στον οποίο εκτίθενται τα ονόματα όσων πυροσβεστών έχουν καταθέσει αγωγή για το 176 €, τα χρονικά διαστήματα που διεκδικούν και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκδίκαση της κάθε αγωγής.
Σύντομα μάλιστα θα αποστείλουμε ατομική επιστολή σε όλους τους πελάτες μας, όπου θα τους κοινοποιούμε επιπρόσθετα τα ποσά που διεκδικεί ο καθένας τους.
(Γ) Τέλος, αναφορικά με τις δύο θετικές δικαστικές εξελίξεις, αφενός δηλαδή την υπ’ αρ. 1023/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκανε δεκτή αγωγή συμβασιούχων συναδέλφων σας που υπηρετούν στην Κοζάνη, με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΠΣ και ότι συνδέονται με το Σώμα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία κηρύχτηκε προσωρινώς εκτελεστή και αφετέρου τις υπ’ αρ. 854/2013, 855/2013 και 856/2013 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών που έκαναν δεκτές αγωγές περίπου 300 συναδέλφων που διεκδικούν το επίδομα των 176 € και οι οποίες επίσης έχουν κηρυχτεί προσωρινώς εκτελεστές, σας ενημερώνουμε ότι:
i) ως προς την απόφαση της μονιμοποίησης αποστείλαμε απόγραφο εκτέλεσης και αναμένουμε αν το Ελληνικό Δημόσιο ασκήσει αίτηση αναστολής

ii) ως προς την απόφαση των 176 ευρώ αναμένουμε, λόγω της περιόδου των δικαστικών διακοπών οπότε και ίσχυε αναστολή εκτέλεση αποφάσεων εις βάρος του Δημοσίου, να παρέλθει και η 15η Οκτωβρίου, μετά το πέρας της οποίας μπορεί να αποσταλεί απόγραφο εκτέλεσης,

Ο,τιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΙΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ