Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Απάντηση ΑΠΣ σε ερωτήματα της ΠΟΣΠΥΔ (ΠΟΠΠΥΔ)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ..
CHECK IT ????